PRZETARGI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NR 02/KO/2015

30/03/2015

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  otwarty konkurs ofert na dostawy opon do pojazdów i urządzeń przeładunkowych.

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Wzór umowy

Termin składania ofert:  07 kwietnia 2015 godz. 10.00

Aktualizacja Nr 1 ( 01/04/2015)

  1. Zamawiający dopuszcza w zadaniu Nr 2 wymienionym w SIWZ zaoferowanie bieżnika równoważnego dla bieżnika BCT.
  2. Zmianie ulega pkt 3.3.4. Dopuszczalny termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony do 7 dni.
  3. Termin składania ofert zostaje wydłużony do 13 kwietnia 2015 godz. 10.00