PRZETARGI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NR 03/KO/2015

27/03/2015

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  otwarty konkurs ofert na dostawy olejów do pojazdów i urządzeń przeładunkowych.

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Wzór umowy

Termin składania ofert:  07 kwietnia 2015 godz. 10.00