PRZETARGI

Ogłoszenie o naborze ofert nr P-12-5-956-03

21/07/2015

DCT Gdańsk SA („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia regały oraz szafy magazynowe. Szacowana wartość całego zakresu zamówienia przekracza 100tys. PLN. 

Podmioty zainteresowane przedstawieniem oferty („Oferenci”) prosimy o zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: tenders-infra@dctgdansk.com .

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

  • Firmę, adres siedziby, numer NIP oraz numer KRS (lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) Oferenta;
  • Co najmniej jedną referencję wystawioną w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdzającą wykonanie przez Oferenta usługi sprzedaży mebli wraz z dostawą o łącznej wartości co najmniej 50tys zł. Nie jest przy tym dozwolone łączenie referencji, tj. przedstawiona referencja powinna obejmować usługę o ww. wartości wykonaną dla jednego podmiotu.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dokumenty związane z zamówieniem (w tym SIWZ i wzór umowy) przekaże tylko wybranym podmiotom, biorąc zwłaszcza pod uwagę spełnienie przez nich ww. wymogów wstępnych dot. zgłoszenia.