PRZETARGI

P-12-5.PO19 Projekt budowlany nowego nabrzea wraz z przylegymi placami skadowymi na terenie Portu Gdask (Polska)

28/08/2013

W związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w punkcie 9.11 Warunków Przetargu, uprzejmie informujemy, że DCT Gdańsk SA (Zamawiający) zdecydował o zamknięciu Przetargu pt. P-12-5.PO19 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska) zgodnie z punktem 13 Warunków Przetargu, bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o zamknięciu przetargu