PRZETARGI

P-15-1-PO2 Rozdzielenie kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT w Gdańsku

17/05/2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 17/05/2017—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i budowę rozdzielenia kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT Gdańsk S.A.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:
19/06/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 17/05/2017—

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na obowiązek odbycia wizji lokalnej przez oferenta jako warunek złożenia oferty. Prosimy o zapoznanie się z punktem VI ust. 7 Warunków Przetargu. Wizja lokalna odbędzie się 29.05.2017 (poniedziałek) o godz. 10:00.

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 07/06/2017—

Zapraszamy do zapoznania się z Odpowiedziami na pytania Oferentów (plik) oraz o pobranie powiązanego z nimi zestawu dokumentów (plik).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ zapis pkt 5 ust. 9 Warunków Przetargu (plik). Jego nowe brzmienie to:

Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej – zwłaszcza te opisane w podpunkcie 6 (b) i (c) powyżej uważa się za złożone w wymaganym terminie, jeżeli ich treść (tożsama z wersją elektroniczną) dotrze w formie papierowej do Zamawiającego na adres korespondencyjny (podany w pkt I Ogłoszenia o przetargu) najpóźniej w wymaganym dniu.

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 13/06/2017—

W związku z pytaniem Oferenta, Zamawiający zmiania termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 22/06/2017 r., godz. 13:00.

Jednoczesnie, termin otwarcia ofert zostaje przesunięty odpowiednio na 22/06/2017 r. na godz. 13:30.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie 13 (plik).

Pozostałe daty Harmonogramu Przetargu (por. Warunki Przetargu) pozostają bez zmian.

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 14/06/2017—

Informujemy, że otwarcie Ofert odbędzie się o godz. 13:30 22/06/2017 r. w DCT Gdańsk SA  (ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli Oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 21 czerwca 2017r. do godz. 15:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących oferenta. Zamawiający dopuszcza, aby oferent był reprezentowany przez maksymalnie 3 osoby.

—Koniec wpisu nr 5—

—Wpis nr 6 z dnia 05/07/2017—

Informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do terminu otwarcia ofert wpłynęła do DCT Gdańsk SA jedna Oferta, złożona przez firmę „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 6—

———————————————————————-

—Wpis nr 7 z dnia 18/07/2017—

Informujemy, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-15-1-PO.2, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

—Koniec wpisu nr 7—