PRZETARGI

P-15-2-PO1 Hala namiotowa – nabór ofert

31/07/2015

DCT Gdańsk SA  zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) i wykonanie hali namiotowej o funkcjach magazynowych o pow. ok. 1000 m2. 

Podmioty zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego i przedstawieniem oferty prosimy o zgłoszenie chęci udziału w postepowaniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: lukasz.osiecki@dctgdansk.com. Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości numeru postepowania „P-15-2-PO1”.

Jednocześnie zastrzegamy, że rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające dane:

  • Firmę, adres siedziby, numer NIP oraz numer KRS (lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
  • Co najmniej jedną referencję wystawioną w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdzającą wykonanie usługi sprzedaży i instalacji hali namiotowej o łącznej wartości co najmniej 150 tys. zł. Nie jest przy tym dozwolone łączenie referencji, tj. przedstawiona referencja powinna obejmować usługę o ww. wartości wykonaną dla jednego podmiotu.

Jednocześnie DCT Gdańsk SA zastrzega, że dokumenty związane z postępowaniem (naborem ofert) przekaże tylko wybranym podmiotom, biorąc zwłaszcza pod uwagę spełnienie przez nich ww. wymogów wstępnych dot. zgłoszenia.

Nabór ofert trwa do 12 sierpnia 2015 r. do godz. 13:00.