PRZETARGI

P-17-13-PO.5 PROJEKT RAILRMG – 1 ETAP ROZBUDOWY BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT

27/04/2018

——Wpis nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert na wykonanie rozbudowy bocznicy kolejowej DCT (nr ref. zam. P-17-13-PO.5).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
  • Zestawienie Ceny Ofertowej i Cena Skorygowana (PDF)
  • Wzór Umowy (PDF) wraz z załącznikami (WZ12345)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 12.06.2018r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 21 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3).

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 25 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (4-37).

Dodatkowo umieszczamy orzeczenia dotyczące istniejącej belki podsuwnicowej (część 1część 2).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 29 maja 2018r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (38-62).

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 30.05.2018r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Dodatkowo przedkładamy wykaz udostępnionych i obowiązujących dokumentów (PDF).

Z uwagi na zmieniony harmonogram postępowania przetargowego informujemy, że termin złożenia Ofert został zmieniony na 19.06.2018r.

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 20.06.2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 19.06.2018 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

  1. Konsorcjum: RoverPol Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Rover Alcisa S.A. – Partner Konsorcjum
  2. Konsorcjum: NDI S.A. – Lider Konsorcjum, NDI Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 01.10.2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-13-PO.5, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty