PRZETARGI

P-17-13-PO1 Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej DCT

22/08/2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 22/08/2017 r.—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej DCT (zam. nr ref. P-17-13-PO1).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (DOCX)
  • Wzór Umowy (PDF, załączniki ZIP)
  • Specyfikacja Przetargowa Zakresu Prac Projektowych (PDF, załączniki ZIP)

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:  06/10/2017 r. do godz. 13:00.

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 15/09/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-3). PLIK PDF.

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 20/09/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na dwa dodatkowe pytania Ofernetów (1-5; PLIK PDF) oraz adekwatnie do odpowiedzi zmienioną treścią Ogłoszenia o Przetargu (PLIK PDF).

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 09/10/2017 r.—

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 06.10.2017 r. wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

  • Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 07/11/2017 r.—

Informujemy, że w Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-13-PO-1, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik)

—Koniec wpisu nr 5—