PRZETARGI

Zapytanie ofertowe P-19-4-PO2 generalny wykonawca przebudowy budynku DUR

16/06/2021

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert w postępowaniu:

P-19-4-PO.2 – Projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części socjalno-szatniowej budynku warsztatu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi postępowanie:

 1. Zapytanie ofertowe (RFQ)
 2. Formularz Oferty
 3. Zestawienie elementów ceny ofertowej (pdf) / (xlsx)
 4. Wymogi Zamawiającego
 5. Wzór Umowy

Załączniki do Wymogów Zamawiającego znajdują się pod niniejszym linkiem: https://od.lk/d/OF8xNzEwNjA0MDVf/P-19-4-PO2%20za%C5%82%C4%85czniki%20do%20WZ.zip

Załączniki do Umowy znajdują się pod niniejszym linkiem: https://od.lk/d/OF8xNzEwNTY3NjRf/P-19-4-PO2%20za%C5%82%C4%85czniki%20do%20umowy.zip

Termin składania ofert upływa 19.07.2021r.

Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: tenderspm@dctgdansk.com.

 

Informujemy, że wizja lokalna dotycząca niniejszego postępowania odbędzie się w dniu 28.06.2021 o godzinie 11. Podmioty zainteresowanie wzięciem udziału w wizji prosimy o przesłanie danych osobowych osób biorących udział w wizji (nazwa firmy, imię oraz nazwisko) na adresy e-mail wskazane w treści zapytania ofertowego do komunikacji w sprawie niniejszego postępowania w terminie do godziny 9.00 w dniu 28.06.2021r. O godzinie 11.00 w dniu 28.06.2021r. należy czekać przed wejściem głównym do DCT. W trakcie wizji lokalnej wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

Aktualizacja z dn. 01.07.2021

Dodatkowy termin wizji lokalnej został wyznaczony na 05.07.2021r. na godzinę 11.00 – osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizji lokalnej prosimy o przesłanie w terminie do godz. 9.00 w dniu 05.07.2021 na adresy mailowe wskazane w dokumentacji postępowania danych osobowych (nazwa firmy, imię i nazwisko) osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Dodatkowo, osoby te zobowiązane są do wykonania szkolenia BHP online dostępnego pod linkiem: https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/ i posiadania przy sobie w trakcie wizji lokalnej certyfikatu ukończenia niniejszego szkolenia. W trakcie wizji lokalnej obowiązuje zasłanianie ust i nosa, jak również uczestnicy winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. hełm ochronny z paskiem podbródkowym, kamizelkę ochronną oraz obuwie ochronne.

Aktualizacja z dn.02.07.2021

 1. Tabela pytań i odpowiedzi
 2. Zapytanie ofertowe w trybie śledzenia zmian
 3. Zapytanie ofertowe z uwzględnionymi zmianami
 4. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

 

Aktualizacja z dn. 13.07.2021

 1. Tabela pytań i odpowiedzi
 2. Wytyczne dla odwiedzających

 

Aktualizacja z dn. 15.07.2021

Informujemy, że zmianie uległ harmonogram przetargu.

Aktualny termin składania ofert w niniejszym postępowaniu to 28 lipca 2021r.

Poniżej zaktualizowany dokument „Zapytanie ofertowe”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zapytanie ofertowe (w trybie śledzenia zmian)

 

Aktualizacja z dn. 19.07.2021

 1. Tabela pytań i odpowiedzi 

 

Aktualizacja z dn. 21.07.2021

Poniżej publikujemy ostateczne wersje dokumentów przetargowych w niniejszym postępowaniu:

 1. Zapytanie ofertowe (w wersji zaktualizowanej oraz w trybie śledzenia zmian)
 2. Formularz Oferty  – w wersji zaktualizowanej (docpdf) oraz w trybie śledzenia zmian (docpdf)
 3. Zestawienie elementów ceny ofertowej (pdf oraz xls)
 4. Wymogi Zamawiającego (w wersji zaktualizowanej oraz w trybie śledzenia zmian)
 5. Wzór umowy
 6. Załącznik nr 5 do wymogów zamawiającego

 

Załączniki nr 1-4 do Wymogów Zamawiającego znajdują się pod niniejszym linkiem: https://od.lk/d/OF8xNzEwNjA0MDVf/P-19-4-PO2%20za%C5%82%C4%85czniki%20do%20WZ.zip

Załączniki do Umowy znajdują się pod niniejszym linkiem: https://od.lk/d/OF8xNzEwNTY3NjRf/P-19-4-PO2%20za%C5%82%C4%85czniki%20do%20umowy.zip

 

Termin składania ofert upływa 28.07.2021r.

Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać wyłącznie na adres: tenderspm@dctgdansk.com.

 

Aktualizacja z dn. 22.07.2021

Z uwagi na omyłkę w opublikowanym w dniu 21.07.2021r. dokumencie RFQ poniżej finalna wersja dokumentu w wersji zaktualizowanej oraz w trybie śledzenia zmian.

 1. Zapytanie ofertowe (w wersji zaktualizowanej oraz w trybie śledzenia zmian)