Aktualności

Budujemy kulturę bezpieczeństwa

DCT Gdańsk przeciwdziała potencjalnym zdarzeniom wypadkowym poprzez budowanie kultury bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

Prowadzimy szereg działań związanych z uświadamianiem pracowników DCT jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy:

  • codziennie wyświetlane są dla pracowników statystyki wypadkowe na monitorach oraz w wewnętrznej sieci intranet – ilość dni bez zdarzeń wypadkowych itp.
  • co kwartał wybierany jest Bezpieczny Pracownik Kwartału
  • Dział Bezpieczeństwa na bieżąco prowadzi kampanie, które w postaci obrazkowej mają w przejrzysty i prosty sposób przypominać i uświadamiać pracowników
  • walk&talk przedstawiciele kadry zarządzającej na bieżąco wychodzą na terminal po to by porozmawiać z pracownikami na placu, a także upewnić się, ze ich śrowdowisko pracy jest bezpieczne
  • zgłaszanie „near miss” czyli w momencie zauważenia sytuacji potencjalnie niebezpiecznej niezwłoczne zgłoszenie tego