Aktualności

Dom dla cennych gatunków ptaków

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk prowadzi działania kompensacyjne ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000 i występowanie na terenie inwestycyjnym chronionych,  rzadkich i cennych gatunków ptaków.

W zakresie kompensacji zwierząt, terminal DCT podjął inicjatywę rozszerzenia zaleceń wydanych przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska i dokonał kompensacji w stopniu przewyższającym zalecany poziom.

W wyniku badań okazało się, że to właśnie wśród ptaków, występujących w sąsiedztwie DCT Gdańsk, znajdują się najcenniejsze gatunki. Wygrodzona została plaża na terenie sąsiadującym z terminalem, na której wybudowano gniazda i stanowiska lęgowe dla czterech gatunków: sieweczki obrożnej, ohara, nurogęsi i rybitwy białoczelnej. Fragment plaży, na którym osiedliły się chronione gatunki ptaków jest pod stałą opieką ornitologów. Ogrodzenie ma na celu ochronę nowych stanowisk lęgowych ptaków przed ludźmi oraz drapieżnikami.

Kompensacja ptaków jest dużym projektem i odbywa się przy ścisłej współpracy z RDOŚ i ornitologami. Bardzo ważne jest, by zachować istotne parametry tak, by ptaki mogły rzeczywiście skorzystać z wybudowanych dla nich domów.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o kompensacji na rzecz ptaków: