Aktualności

Jedyna w Polsce sztuczna wydma – kompensacja na rzecz roślin

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk prowadzi działania kompensacyjne ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000 i występowanie na terenie inwestycyjnym chronionych,  rzadkich i cennych gatunków roślin takich jak mikołajek nadmorski czy kostrzewa poleska.

W zakresie kompensacji roślin, terminal DCT podjął inicjatywę rozszerzenia zaleceń wydanych przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska i dokonał kompensacji w stopniu przewyższającym zalecany poziom.

Wspólnie ze Stacją Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego usypaliśmy unikatową, jedyną w Polsce sztuczną wydmę z piasku plażowego, który znajdował się na terenie inwestycyjnym T2 (budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża). Cennym i rzadkim gatunkom roślin, które się tam znajdowały, znaleźliśmy bezpieczny dom, który jak najwierniej imituje naturalne siedlisko nadmorskie.

Dbałość o środowisko wpisuje się w jeden z trzech głównych filarów, na których opiera się odpowiedzialność społeczna DCT Gdańsk. Projekt „Laboratorium Wydmowe” realizuje nie tylko cele środowiskowe oraz badawcze, ale również edukacyjno-dydaktyczne.

DCT Gdańsk finansuje wycieczki oraz warsztaty biologiczne na terenie Stacji Biologicznej UG, gdzie znajduje się wydma, dla uczniów szkół oraz podopiecznych domu opieki społecznej znajdujących się w sąsiedztwie terminalu kontenerowego.

I etap „Laboratorium Wydmowego”

Uroczyste otwarcie I etapu „Laboratorium Wydmowego” odbyło się 6 maja 2014 roku. W tym dniu posadzone zostały pierwsze gatunki roślin wydmowych: mikołajka nadmorskiego, piaskownicy zwyczajnej, groszka nadmorskiego, bylicy polnej, kostrzewy poleskiej i kocanek piaskowych.

II etap „Laboratorium Wydmowego”

Uroczyste otwarcie II etapu „Laboratorium Wydmowego” odbyło się 13 października 2016 roku. II etap dotyczył rozbudowy i  modernizacji otoczenia wydmy. Ściągnięto ponad 20-centymetrową warstwę gruntu, teren wyłożono geowłókniną i wysypano 4,5 tysiąca ton piasku nadmorskiego. A wszystko po to, aby sztuczna wydma i teren wokół niej jak najwierniej imitowały naturalne siedlisko nadmorskie. Przed uroczystym otwarciem zakończyła się budowa infrastruktury technicznej – pomostów i wygrodzenie terenu Laboratorium Wydmowego.