Zapytanie ofertowe nr 03_PM_2020_Lobby, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w celu stworzenia sal konferencyjnych
18/02/2020
02/ES/2020 Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę radiów Sepura i Motorola
31/01/2020
03/PM/2019/FLK8T OTWARTY KONKURS OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ WOZU WIDŁOWEGO O UDŹWIGU DO 8 TON.
11/10/2019
03/PM/2019/FLK8T Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę wozu widłowego o udźwigu do 8 ton.
11/10/2019
07/ES/2019/CISCO OTWARTY KONKURS OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ BEZPRZEWODOWYCH PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH CISCO
28/08/2019
07/ES/2019/CISCO Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę bezprzewodowych punktów dostępowych Cisco
28/08/2019
P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA
13/05/2019
P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA
13/05/2019
02/CO/2019/SEC – USŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORINGU OBIEKTU ADMINISTROWANEGO PRZEZ DCT GDAŃSK S.A.
01/02/2019
12/EU/2018/IMV – PURCHASE AND DELIVERY OF 3 IMV TRACTORS
10/12/2018