STREFA
KLIENTA

Odprawy graniczne

Komunikat:z dn. 23.12.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 grudnia 2022r. została uruchomiona funkcjonalność automatycznego przekazywania komunikatu IE5PCA z systemu AES/STATUS dotyczącego unijnego statusu towaru.

W celu wprowadzenia do systemu NAVIS potwierdzenia wystawienia T2L/T2LF, prosimy o wpisanie w zgłoszeniu celnym w systemie AES/STATUS, w polu 44 kodu informacji dodatkowej: PCS01 z opisem PL701071897800000.

Więcej szczegółów jest dostępnych również w Newsletterze o numerze Z/74/2022, opublikowanym przez Krajową Administrację Skarbową w PUESC.

z dn. 01.08.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszystkie pytania i nieprawidłowości dotyczące automatycznego nadpisywania odpraw celnych w systemie Navis powinny być kierowane bezpośrednio do Polski PCS Sp. z o. o. na adres support@polskipcs.pl

z dn. 04.05.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terminalu Baltic Hub w dniu 4 maja 2022r., zgodnie z Newsletterem KAS Nr Z/29/2022, została uruchomiona możliwość automatycznego nadpisywania numerów odpraw celnych w NAVIS w procedurze wywozu.

W zgłoszeniu celnym w systemie AES, w polu 44 należy wpisać Kod informacji dodatkowej: PCS01 z opisem PL701071897800000.

Ponadto w sytuacji, gdy urząd wyprowadzenia jest inny niż urząd wywozu (UWA ≠ UWU), zgoda na wyprowadzenie wymaga przedstawienia towaru w urzędzie wyprowadzenia. Przedstawienie towaru do ewentualnej kontroli celnej dokonuje się po złożeniu kontenera na terminalu poprzez przesłanie komunikatu IE507 zgodnie z Newsletterem KAS Nr Z/55/2021.

Prosimy o korzystanie z przedstawionego rozwiązania.

z dn. 23.03.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terminalu Baltic Hub w dniu 23 marca 2022r. została uruchomiona możliwość automatycznego zwalniania kontenerów w NAVIS po procedurach celnych w systemie AIS oraz w procedurze tranzytu NCTS.

  • Zgłoszenie celne w systemie AIS należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Uzupełnić pole przeznaczone na e-mail magazynu czasowego składowania adresem Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl;
2. W polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni) użyć kodu Z-337 (niezależnie od złożenia deklaracji do czasowego składowania do systemu AIS lub jej braku);
3. Użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu DCT;
4. Użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera / kontenerów istnieje więcej niż jedno zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3 itp.
Dotyczy to także sytuacji gdy część przesyłek jest deklarowana w NCTS a część w AIS (tzn. odprawa łączona, gdzie w jednym kontenerze jest ostateczna odprawa celna w imporcie oraz tranzyt).

  • Zgłoszenie celne w systemie NCTS należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Uzupełnić kod informacji dodatkowej PCS01 z opisem: PL701071897800000 (jeśli więcej niż 1 pozycja – to tylko w pierwszej pozycji);
2. Użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu DCT;
3. Użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera / kontenerów istnieje więcej niż jedno zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3 itp.
Dotyczy to także sytuacji gdy część przesyłek jest deklarowana w NCTS a część w AIS (tzn. odprawa łączona, gdzie w jednym kontenerze jest ostateczna odprawa celna w imporcie oraz tranzyt).

Prosimy o korzystanie z przedstawionego rozwiązania.
Automatyczne zwolnienie nie dotyczy typowań do kontroli przez Służbę Celno-Skarbową.
W przypadku pojawienia się problemów możliwe jest zwolnienie kontenera w Navis na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem,
Zespół Baltic Hub

Urząd Celny działa 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
Inspekcje i odprawy celne: 07:00 – 19:00 przez 7 dni w tygodniu
Dozór celny (statki i ładunki): 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
Dane kontaktowe Oddziału Celnego:
Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” Gdańsk (numer: 322080)
ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

Obsługa  zgłoszeń celnych
email: cudo.oc.322080@mf.gov.pl

Dozór portowy (obsługa statków, przedstawianie towarów, potwierdzanie wywozów)
email: dozor.oc.322080@mf.gov.pl

Sekretariat
email: oc.322080@mf.gov.pl
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
email: zywnosc.gpkse.gdansk@sanepid.gov.pl
Pozostałe
ADRES
KONTAKT
GODZINY
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
ul. Oliwska 14/15, Gdańsk
E: zywnosc.gpkse.gdansk@
sanepid.gov.pl
T: 058 343 09 48
Poniedziałek-piątek:
7:30 – 15:05
Wojewódzki Inspektorat   Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Oliwska 21/23, Gdańsk
E: og-gdansk@piorin.gov.pl
T: 58 343-15-78
F: 58 343-77-81
Poniedziałek-piątek:
7:30 – 19:30
Graniczny Inspektorat   Weterynarii (GIW)
w Gdańsku
ul. Kontenerowa 9, Gdańsk (IC1)

ul. M. Chodackiego 31,
Gdańsk (IC2)
E: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl
T: 58 737-78-60
58 737-69-03
F: 58 737-69-05
58 737-69-04
Poniedziałek-piątek:
7:30 – 15:30
przyjmowanie dokumentów
do 14:00
Wojewódzki Inspektorat   Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) w Gdańsku
Punkt Graniczny w Gdańsku
(budynek KOGA)
ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk

Biuro główne:
ul. Polska 15, Gdynia
E: wi_gdansk@ijhars.gov.pl
T: 668 450 460
696 461 552
58 660-55-30
F: 58 660-55-55
Poniedziałek – piątek:
07:30-15:30