STREFA
KLIENTA

Polityka prywatności

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez DCT Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „DCT”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

DCT przetwarza dane osobowe, w tym dane z monitoringu, przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z DCT, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo DCT może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy DCT dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Cele, w których DCT może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji,
 • rozliczenie umów z kontrahentami,
 • w celach marketingu własnych produktów i usług,
 • gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez DCT oraz postępowań przed organami władzy publicznej;

 

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez DCT Gdańsk Sp. z o.o. jest wymogiem ustawowym. DCT przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr telefonu i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

 

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności DCT może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na DCT obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • kontrahenci, klienci, dostawcy DCT,
 • organy władzy publicznej,
 • podmioty wspierające DCT w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej DCT z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych:

DCT nie dokonuje profilowania danych oraz /nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

 

Przetwarzanie poza obszarem EOG:

W uzasadnionych przypadkach DCT może przetwarzać Państwa dane osobowe również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) z poszanowaniem wymagań wskazanych w art. 46-49 RODO.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

 1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
 2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo DCT,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez DCT naruszają prawo.

 

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, DCT dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

 

Postanowienia końcowe:

 • Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez DCT. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.
 • W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iodo@dctgdansk.com, lub listownie na adres siedziby.

 

Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się Serwis. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe – dzięki temu oferta Serwisu staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika.Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick dla usługi Google Analytics oraz w celach remarketingu – stosowania reklam graficznych dla użytkowników strony. Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam wyświetlanych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z DCT reklamodawców oraz partnerów;

Akceptowanie plików cookies nie jest konieczne do korzystania z Serwisu, a DCT informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz
o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak,
że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez DCT cookies w sposób opisany powyżej.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych
do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 • MS Internet Explorer 9
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera 8.0

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer, w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki Cookies”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookies”.

DCT nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności:

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz
ze stosownym komunikatem na stronie głównej i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia użytkowników o zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z Serwisu
po wejściu w życie danych zmian Polityki Prywatności oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.