STREFA
KLIENTA

Reklamacje

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy szczegółowy opis oraz zasady jakimi będziemy się kierować w przypadku otrzymania zgłoszenia/reklamacji/roszczenia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią procedury. Procedura znajduje się w zakładce Strefa Klienta/ Dokumenty do Pobrania/ Reklamacje/ Procedura Reklamacyjna

Prosimy o zapoznanie się z procedurą, bezpośredni link poniżej:

Procedura Reklamacyjna 

Nasz przewodnik przeprowadzi Państwa przez proces reklamacyjny i z pewnością go ułatwi:

Zapoznaj się z przewodnikiem po procesie reklamacyjnym już teraz!

 

Jeśli po przeczytaniu przewodnika nadal pojawią się pytania, prosimy o kontakt z Komórką roszczeń,
tel.: (58) 737 77 35 / 737 90 25; e-mail: reklamacje@dctgdansk.com

Poniżej link pod którym znajdą Państwo zestawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Celem powyższego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez DCT Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „DCT”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Formularz zgłoszenia reklamacji

  1. Dane składającego reklamację
  2. Wybierz typ reklamacji
  3. Szczegóły
  3. Szczegóły
  3. Szczegóły
  3. Szczegóły

  Do niniejszego zgłoszenia załączono następujące kopie dokumentów

  faktura dotycząca naprawy

  oświadczenie potwierdzające zajście

  Oświadczenie potwierdzające zajście (tylko jeśli zdarzenie miało miejsce na magazynie)

  UWAGA: DCT Gdańsk S.A. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów DCT Gdańsk S.A. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

  Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.