STREFA
KLIENTA

Reklamacje

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy szczegółowy opis oraz zasady jakimi będziemy się kierować w przypadku otrzymania zgłoszenia/reklamacji/roszczenia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią procedury. Procedura znajduje się w zakładce Strefa Klienta/ Dokumenty do Pobrania/ Reklamacje/ Procedura Reklamacyjna

Prosimy o zapoznanie się z procedurą, bezpośredni link poniżej:

Procedura Reklamacyjna 

Nasz przewodnik przeprowadzi Państwa przez proces reklamacyjny i z pewnością go ułatwi:

Zapoznaj się z przewodnikiem po procesie reklamacyjnym już teraz!

 

Jeśli po przeczytaniu przewodnika nadal pojawią się pytania, prosimy o kontakt z Komórką Roszczeń,
tel.: (58) 737 77 35 / 737 90 25; e-mail: reklamacje@baltichub.com

Poniżej link pod którym znajdą Państwo zestawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Celem powyższego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Baltic Hub”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Formularz zgłoszenia reklamacji

  1. Dane składającego reklamację
  3. Szczegóły

  UWAGA: Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

  Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


   1. Dane składającego reklamację
   3. Szczegóły

   Do niniejszego zgłoszenia załączono następujące kopie dokumentów

   faktura dotycząca naprawy

   oświadczenie potwierdzające zajście

   UWAGA: Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

   Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


    1. Dane składającego reklamację
    3. Szczegóły

    Do niniejszego zgłoszenia załączono następujące kopie dokumentów

    Oświadczenie potwierdzające zajście (tylko jeśli zdarzenie miało miejsce na magazynie)

    UWAGA: Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

    Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


     1. Dane składającego reklamację
     3. Szczegóły

     UWAGA: Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

     Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.