Aktywne przetargi

13/EU/2016/Wciągarka

30 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 09 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (03/01/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 13/EU/2016/WCIĄGARKA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12/EU/2016/EDI – system zarządzania i publikowania usług API

21 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na zakup systemu zarządzania i publikowania usług API (appliance for EDI storage)

Termin składania ofert: 02 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (09/12/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 12/EU/2016/EDI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

01/11/IT – zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP

15 listopada 2016

DCT ogłasza konkurs ofert 01/11/IT na zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP.

Szczegóły zamówienia:

P/N: 021-05429 (jest to numer jednoznacznie identyfikujący powyższe wymaganie)

Nazwa licencji: OfficeSTD SNGL LicSAPk OLP NL

Język pakietu: Angielski

Realizacja: do 15 grudnia 2016

Płatność: 100% po dostawie na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na adres przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 25/11/2016 do godziny 14:00

 

Aktualizacja nr 1 (30/11/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 30/11/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 01/11/IT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu

06/ES/2016 – ATESTACJA ZAWIESI I SYSTEMÓW PODNOSZENIA

26 października 2016

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do składania ofert na usługi związane z atestacją zawiesi oraz innych systemów podnoszenia.

Termin składania ofert: 07 listopad 2016

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty na atestację zawiesi i systemów podnoszenia
 2. Formularz cenowy

 

Aktualizacja nr 1 (04/11/2016)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na prośby napływające ze strony oferentów przedłużamy termin składania ofert do czwartku tj. 10/11/2016.

11/EU/2016/WIFI – (access points)

19 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 12-tu punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (access points).

Termin składania ofert: 28 października 2016 godz. 11.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (08/11/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 11/EU/2016/WIFI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o Wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10/EU/2016/CCTV RTG&ECH

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę systemu kamer CCTV dla dźwigów RTG oraz ECH.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 13.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (18/10/2016)

Informujemy, iż w dniu 19/10/2016 o godzinie 9:00 Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego osoby, która pragnie uczestniczyć w wizji lokalnej na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 2 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 10/EU/2016/CCTV RTG&ECH, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

09/EU/2016/Wciągarka

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 26 października 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

08/EU/2016/R&S – zakup 2-ch routerów brzegowych

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 2-ch routerów brzegowych.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 08/EU/2016/R&S, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

P-16-2-Po2 ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK (POLSKA). ETAP PIERWSZY – PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

7 października 2016

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym o numerze P-16-2-Po2.

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumetach poniżej:

Wzór umowy oraz Wymogi Zamawiającego są udostępniane na żądanie – w tym celu prosimy oferentów o wysłanie wiadomości e-mail na adres: tenders-infra@dctgdansk.com .

Termin składania ofert wyznaczono na 24 października 2016 r. do godz. 13:00.

———-Aktualizacja nr 1 z dnia 19/10/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (1-11)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

Zmianie uległ termin otwarcia ofert. Nowy termin to 25/10/2016 r. Uwaga – bez zmian pozostaje termin złożenia ofert (tj. 24/10/2016 r. godz. 13).

———-koniec aktualizacji nr 1———-

———-Aktualizacja nr 2 z dnia 20/10/2016———-

UWAGA!! Zmianie uległy terminy:

– złożenia oferty, tj. 31.10.2016 r. do godz. 13:00,

– realizacji zadania, tj. kwartał 1 2017 r.

Aktualizacja szczegółów zamówienia w poniższym dokumencie:

ogłoszenie o przetargu

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (12-15)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

———-koniec aktualizacji nr 2———-

———Aktualizacja nr 3 z dnia 27/10/2016———

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (16-21)

———koniec aktualizacji nr 3———

———Aktualizacja nr 4 z dnia 28/10/2016———

UWAGA!! Zmianie uległ termin złożenia oferty. Nowy termin to 04.11.2016 r. do godz. 9:00.

Z uwagi na dużą ilość pytań, prosimy o przesłanie ewentualnych pytań do końca dnia, 28.10.2016 r. Pytania przesłane po terminie nie będą uwzględnione.

Zapraszamy do śledzenia strony przetargu.

———koniec aktualizacji nr 4———

———-Aktualizacja nr 5 z dnia 02/11/2016———-

W odpowiedzi na pytania oferentów zmianie uległo Ogłoszenie o przetargu, Załącznik nr 5 oraz Wymagania Zamawiajacego. Poniżej udostępniamy aktualne wersje:

Ogłoszenie (v7) w trybie śledzenia zmian (wersja po zmianach)

Załącznik nr 5 (Oświadczenie o potencjale technicznym i kadrowym) w trybie śledzenia zmian (wersja edytowalna).

Wymagania Zamawiającego zostały rozesłane przez wiadomości e-mail do oferentów, którzy wcześniej wystąpili o ich udostępnienie.

———koniec aktualizacji nr 5———

———-Aktualizacja nr 6 z dnia 02/11/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (22-31)

———koniec aktualizacji nr 6———

———-Aktualizacja nr 7 z dnia 03/11/2016———-

Informujemy, że otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11:15 w DCT Gdańsk SA
(ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 4 listopada 2016 r. do godz. 10:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących oferenta. Zamawiający dopuszcza, aby oferent był reprezentowany przez jedną lub dwie osoby.

———koniec aktualizacji nr 7———

———-Aktualizacja nr 8 z dnia 03/11/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (32-33)

———koniec aktualizacji nr 8———

———-Aktualizacja nr 9 z dnia 08/11/2016———-

Informujemy, że w toku postępowania P-16-2-Po2 Zamawiający otrzymał w dniu 04/11/2016 r. oferty od 4 oferentów.

Dalsze postępowanie będzie prowadzone w bezpośrednim kontakcie z oferentami, którzy złożyli oferty.

———koniec aktualizacji nr 9———

———-Aktualizacja nr 10 z dnia 16/12/2016———-

Uprzejmie informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert zgodnie z wymaganiami i procedurami opisanymi w dokumentacji przetargowej, Komisja Przetargowa powołana dla postepowania P-16-2-Po2  jako najkorzystniejszą ofertę wybrała ofertę złożoną przez ZUES SA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

———koniec aktualizacji nr 10———

 

 

 

07/EU/2016/TETRA – dostarczenie systemu łączności TETRA

23 września 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę urządzeń stacji bazowej w standardzie ETSI TETRA.

Termin składania ofert: 7 października 2016 godz. 14.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

 

Aktualizacja Nr 1 (03/10/2016)

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego.

 1. Odpowiedzi  na pytania dotyczące specyfikacji technicznej
 2. Odpowiedzi  na pytania dotyczące umowy

Dodatkowo publikujemy zmienioną dokumentacja przetargową:

 1. Ogłoszenie o przetargu  (wydłużenie terminu dostawy do 20 grudnia 2016 oraz złagodzenie wymogu referencji)
 2. Wzór umowy

 

Aktualizacja Nr 2 (04/10/2016)

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego.

 1. Odpowiedzi  na pytania dotyczące specyfikacji technicznej

 

Aktualizacja Nr 3 (06/10/2016)

W odpowiedzi na prośby napływające ze strony oferentów przedłużamy termin składania ofert do wtorku tj. 11/10/2016 do godziny 10.00

 

Aktualizacja Nr 4 (20/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 20/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 07/EU/2016/TETRA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14-1/EU/T2/FLDUR

24 sierpnia 2016

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg na dostawę 1 szt. elektrycznego wózka podnośnikowego.

Termin składania ofert : 02 wrzesnia 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Wzór umowy

4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Aktualizacja Nr 1 (01/09/2016)

Termin składania ofert został przedłużony do wtorku 06/09/2016 godz. 11.00

Aktualizacja Nr 2 (01/09/2016)

1.Wzór umowy v2 01/09/2016

2.Odpowiedzi na pytania prawne

3.Odpowiedzi na pytania techniczne

 

 

 

 

14/EU/T2/FLDUR

28 lipca 2016

DCT GDAŃSK S.A. Ogłasza przetarg na dostawę 1 szt. wózka widłowego do transportu palet.

Termin składania ofert: 17 sierpnia 2016 godz. 10:00

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki udziału w postępowaniu

3.Wzór umowy

4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Aktualizacja Nr 1 (29/07/2016)

Zmianie ulega treść następujących załączników:

Ogłoszenie o przetargu v2

Warunki przystąpienia do przetargu v2

Aktualizacja Nr 2 (19/08/2016)

Informacja o wynikach przetargu

 

 

 

05/EU/2016/Montażownica – Dostarczenie montażownicy ciężarowej do kół przemysłowych

13 lipca 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę montażownicy ciężarowej do kół przemysłowych.

Termin składania ofert: 27 Lipca 2016 godz. 14.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1  (24/08/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 24/08/2016 Komisja przetargowa DCT GDANSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu 05/EU/2016/Montażownica, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04/EU/2016/RDT – Dostarczenie terminali pojazdowych RDT

14 czerwca 2016

Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę terminali pojazdowych RDT.

Termin składania ofert: 27 Czerwca 2016 godz. 14.00
1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

Aktualizacja Nr 1 (21/06/2016)

Pytania/odpowiedzi od dostawców

Aktualizacja Nr 2 (22/06/2016)

W wyniku pytań zadanych przez dostawców zmianie ulega treść specyfikacji technicznej.

Poniżej zaktualizowana lista pytań i odpowiedzi od dostawców.

Pytania/odpowiedzi od dostawców

Aktualizacja Nr 3 (24/06/2016)

Zmianie ulegają warunki złożenia oferty ( sekcja II i V Warunków przystąpienia do przetargu) .

Poniżej aktualna lista dokumentów po zmianach.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

Wzór umowy

 

Aktualizacja nr 4 (06/07/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 06/07/2016 Komisja przetargowa DCT GDANSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu 04/EU/2016/RDT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

02/EU/2016/RADIA – Dostarczenie radiotelefonów pojazdowych oraz przenośnych

9 maja 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę radiotelefonów pojazdowych oraz przenośnych.

Termin składania ofert: 20 Maja 2016 godz. 12.00

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
 3. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych
 4. Wzór umowy

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (17/05/2016)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje odpowiedzi na otrzymane w toku konkursu pytania:

 1. Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji technicznej
 2. Pytania i odpowiedzi dotyczace wzoru umowy

Aktualizacja nr 2 (18/05/2016)

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje odpowiedzi na otrzymane w toku konkursu pytania:

 1. Pytania i odpopwiedzi dotyczące specyfikacji technicznej

Aktualizacja nr 3 (31/05/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 30/05/2016 Komisja przetargowa DCT GDANSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu 02/EU/2016/RADIA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty