Aktywne przetargi

P-15-1-PO2 Rozdzielenie kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT w Gdańsku

17 maja 2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 17/05/2017—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i budowę rozdzielenia kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT Gdańsk S.A.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:
19/06/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 17/05/2017—

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na obowiązek odbycia wizji lokalnej przez oferenta jako warunek złożenia oferty. Prosimy o zapoznanie się z punktem VI ust. 7 Warunków Przetargu. Wizja lokalna odbędzie się 29.05.2017 (poniedziałek) o godz. 10:00.

—Koniec wpisu nr 2—

Konkurs ofert nr 01/05/2017/CO – Bariery betonowe

9 maja 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę:

  1. Bariera betonowa typu Jersey (nowa lub używana) zgodna z załączoną specyfikacją techniczną – ilość 300 szt.

Specyfikacja techniczna

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres: cezary.osipuk@dctgdansk.com w terminie do 16 maja 2017 godz. 15.00

DCT GDAŃSK S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty  i podania przyczyny.

06/EU/2017/OILRTG System automatycznego smarowania na RTG i STS

12 kwietnia 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 06/EU/2017/OILRTG na dostawę systemu to automatycznego smarowania wybranych komponentów suwnic RTG i STS

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 25 kwietnia 2017 10:00

 

 

04/EU/2017/AER Podnośnik przegubowy

17 marca 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 04/EU/2017/AER na dostawę podnośnika przegubowego

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 31 marzec 10:00

Aktualizacja Nr 1 (27/03/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 10 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące specyfikacji technicznej lub wzoru umowy powinny być przesłane na załączonym formularzu

Formularz pytań i odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Formularz pytań i odpowiedzi do wzoru umowy

Aktualizacja Nr 2 (28/03/2017)

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o przetargu. Dotyczy wartości zamówienia – powyżej 30.000 EUR

Aktualizacja Nr 3 (28/03/2017)

Pytania/Odpowiedzi do umowy

Aktualizacja Nr 4 (03/04/2017)

Pytania/Odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Aktualizacja Nr 5 (07/04/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 18 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Aktualizacja Nr 6 (24/04/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

 

01/EU/2017/OIL Dostawa i montaż systemu automatycznej kontroli stanu oleju silnikowego

16 lutego 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 01/EU/2017 na dostawę i montaż systemu automatycznej kontroli stanu oleju silnikowego w suwnicach RTG

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie o akceptacji warunków postepowania przetargowego

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 03 marzec 14:00

 

P-15-3 Demontaż wagi samochodowej

13 lutego 2017

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót polegających na demontażu wagi samochodowej na terenie DCT Gdańsk SA.

Szczegóły zapytania znajdują się w pliku PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumentacja techniczna dostępna jest pod LINKIEM, oraz w wersji PDF.

Termin składania ofert: 16/02/2017.

P-12-5-PO77 Naprawa ogrodzenia kompensacji przyrodniczej

13 lutego 2017

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace polecające na naprawie uszkodzonego ogrodzenia terenu kompensacji ornitologicznej oraz na usunięciu wierzchniej warstwy wydmy z wybranych miejsc na terenie kompensacji ornitologicznej terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.

Termin składania ofert: 20 lutego 2017 r.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w pliku ZAPYTANIE OFERTOWE

 

13/EU/2016/Wciągarka

30 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 09 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (03/01/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 13/EU/2016/WCIĄGARKA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12/EU/2016/EDI – system zarządzania i publikowania usług API

21 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na zakup systemu zarządzania i publikowania usług API (appliance for EDI storage)

Termin składania ofert: 02 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (09/12/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 12/EU/2016/EDI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

01/11/IT – zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP

15 listopada 2016

DCT ogłasza konkurs ofert 01/11/IT na zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP.

Szczegóły zamówienia:

P/N: 021-05429 (jest to numer jednoznacznie identyfikujący powyższe wymaganie)

Nazwa licencji: OfficeSTD SNGL LicSAPk OLP NL

Język pakietu: Angielski

Realizacja: do 15 grudnia 2016

Płatność: 100% po dostawie na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na adres przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 25/11/2016 do godziny 14:00

 

Aktualizacja nr 1 (30/11/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 30/11/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 01/11/IT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu

06/ES/2016 – ATESTACJA ZAWIESI I SYSTEMÓW PODNOSZENIA

26 października 2016

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do składania ofert na usługi związane z atestacją zawiesi oraz innych systemów podnoszenia.

Termin składania ofert: 07 listopad 2016

Załączniki:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty na atestację zawiesi i systemów podnoszenia
  2. Formularz cenowy

 

Aktualizacja nr 1 (04/11/2016)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na prośby napływające ze strony oferentów przedłużamy termin składania ofert do czwartku tj. 10/11/2016.

11/EU/2016/WIFI – (access points)

19 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 12-tu punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (access points).

Termin składania ofert: 28 października 2016 godz. 11.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (08/11/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 11/EU/2016/WIFI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Ogłoszenie o Wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10/EU/2016/CCTV RTG&ECH

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę systemu kamer CCTV dla dźwigów RTG oraz ECH.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 13.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (18/10/2016)

Informujemy, iż w dniu 19/10/2016 o godzinie 9:00 Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego osoby, która pragnie uczestniczyć w wizji lokalnej na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 2 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 10/EU/2016/CCTV RTG&ECH, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

09/EU/2016/Wciągarka

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 26 października 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

08/EU/2016/R&S – zakup 2-ch routerów brzegowych

13 października 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę 2-ch routerów brzegowych.

Termin składania ofert: 21 października 2016 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (25/10/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 25/10/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 08/EU/2016/R&S, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

P-16-2-Po2 ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK (POLSKA). ETAP PIERWSZY – PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

7 października 2016

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym o numerze P-16-2-Po2.

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumetach poniżej:

Wzór umowy oraz Wymogi Zamawiającego są udostępniane na żądanie – w tym celu prosimy oferentów o wysłanie wiadomości e-mail na adres: tenders-infra@dctgdansk.com .

Termin składania ofert wyznaczono na 24 października 2016 r. do godz. 13:00.

———-Aktualizacja nr 1 z dnia 19/10/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (1-11)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

Zmianie uległ termin otwarcia ofert. Nowy termin to 25/10/2016 r. Uwaga – bez zmian pozostaje termin złożenia ofert (tj. 24/10/2016 r. godz. 13).

———-koniec aktualizacji nr 1———-

———-Aktualizacja nr 2 z dnia 20/10/2016———-

UWAGA!! Zmianie uległy terminy:

– złożenia oferty, tj. 31.10.2016 r. do godz. 13:00,

– realizacji zadania, tj. kwartał 1 2017 r.

Aktualizacja szczegółów zamówienia w poniższym dokumencie:

ogłoszenie o przetargu

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (12-15)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

———-koniec aktualizacji nr 2———-

———Aktualizacja nr 3 z dnia 27/10/2016———

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (16-21)

———koniec aktualizacji nr 3———

———Aktualizacja nr 4 z dnia 28/10/2016———

UWAGA!! Zmianie uległ termin złożenia oferty. Nowy termin to 04.11.2016 r. do godz. 9:00.

Z uwagi na dużą ilość pytań, prosimy o przesłanie ewentualnych pytań do końca dnia, 28.10.2016 r. Pytania przesłane po terminie nie będą uwzględnione.

Zapraszamy do śledzenia strony przetargu.

———koniec aktualizacji nr 4———

———-Aktualizacja nr 5 z dnia 02/11/2016———-

W odpowiedzi na pytania oferentów zmianie uległo Ogłoszenie o przetargu, Załącznik nr 5 oraz Wymagania Zamawiajacego. Poniżej udostępniamy aktualne wersje:

Ogłoszenie (v7) w trybie śledzenia zmian (wersja po zmianach)

Załącznik nr 5 (Oświadczenie o potencjale technicznym i kadrowym) w trybie śledzenia zmian (wersja edytowalna).

Wymagania Zamawiającego zostały rozesłane przez wiadomości e-mail do oferentów, którzy wcześniej wystąpili o ich udostępnienie.

———koniec aktualizacji nr 5———

———-Aktualizacja nr 6 z dnia 02/11/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (22-31)

———koniec aktualizacji nr 6———

———-Aktualizacja nr 7 z dnia 03/11/2016———-

Informujemy, że otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11:15 w DCT Gdańsk SA
(ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 4 listopada 2016 r. do godz. 10:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących oferenta. Zamawiający dopuszcza, aby oferent był reprezentowany przez jedną lub dwie osoby.

———koniec aktualizacji nr 7———

———-Aktualizacja nr 8 z dnia 03/11/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (32-33)

———koniec aktualizacji nr 8———

———-Aktualizacja nr 9 z dnia 08/11/2016———-

Informujemy, że w toku postępowania P-16-2-Po2 Zamawiający otrzymał w dniu 04/11/2016 r. oferty od 4 oferentów.

Dalsze postępowanie będzie prowadzone w bezpośrednim kontakcie z oferentami, którzy złożyli oferty.

———koniec aktualizacji nr 9———

———-Aktualizacja nr 10 z dnia 16/12/2016———-

Uprzejmie informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert zgodnie z wymaganiami i procedurami opisanymi w dokumentacji przetargowej, Komisja Przetargowa powołana dla postepowania P-16-2-Po2  jako najkorzystniejszą ofertę wybrała ofertę złożoną przez ZUES SA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

———koniec aktualizacji nr 10———