Wprowadzenie procedury dotyczcej unikania przekraczania przez samochody ciężarowe dopuszczalnej masy całkowitej.
11/09/2013