CSR

Terminal inspiruje do wybrania wymarzonego zawodu

Podejmujemy w DCT szereg inicjatyw na rzecz wspierania dzieci i młodzieży. Jedną z nich jest współpraca z Fundacją „Inspirujące Przykłady”, która od lat prowadzi działalność upowszechniającą przedsiębiorczość wśród młodych ludzi oraz promuje zasady etyki w działalności gospodarczej.

 

Jednym z głównych celów Fundacji „Inspirujące Przykłady” jest to, by uczniowie wyszli poza bezpieczne mury szkoły, poszerzyli swoje horyzonty i obudzili w sobie marzenia. Wizyty w największych, pomorskich firmach mają pomóc młodzieży w podjęciu decyzji o kierunku dalszej edukacji oraz przekonać młodych, że dobra praca czeka na nich nie tylko poza granicami kraju.

Pomysłodawcą projektu jest Leszek Szmidtke – historyk, były dziennikarz Radia Gdańsk, współzałożyciel Fundacji Inspirujące Przykłady.

 

Poprzez współpracę z Fundacją angażujemy się w pomoc młodym ludziom stojącym przed wyborem kariery zawodowej.. Jesteśmy pewni, że wizyty w firmach przybliżają młodzieży biznes, pokazują szerokie spektrum możliwości i tym samym pomagają odnaleźć drogę życiową i wymarzoną pracę w przyszłości, mówi Marta Kaczorowska, Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji w DCT Gdańsk.

 

DCT regularnie gości uczniów w terminalu – nasi eksperci prowadzą zajęcia teoretyczne, opowiadają o szczegółach naszej pracy i pokazują, jak funkcjonuje DCT „na żywo”.

 

Nasza firma współpracuje z Fundacją od kilku lat. W ramach tegorocznej współpracy pracujemy nad filmami prezentującymi stanowiska pracy w naszej firmie. Celem tych działań jest pokazanie z jakimi wyborami mierzyli się nasi pracownicy przed podjęciem pracy, jak wyglądają ich codzienne zadania i jakie predyspozycje są wymagane na poszczególnych stanowiskach. Fundacja umieści filmy na platformie edukacyjnej dzwonek.pl.
Dostęp do nich będą miały wszystkie szkoły średnie w województwie pomorskim oraz szkoły średnie z całej Polski, uczestniczące w programie stypendialnym „Talenty nad morze”.

 

W ramach współpracy w zeszłym roku odbyła się wizyta studyjna w DCT dla grupy uczniów oraz 4 wizyty pracowników DCT w Szkołach Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku.

 

DCT brał udział także w projektach realizowanych przez Fundację, takich jak np. tworzenie modelu relacji między technikami, a firmami w zbliżających się zmianach gospodarki określanych terminem Przemysł 4.0. W projekcie wzięło udział 76 uczniów klas o profilu mechatronicznym ze Szkół  Conradinum. 18 z nich zakwalifikowało się na praktyki do sześciu pomorskich firm, w tym do DCT Gdańsk. Po zakończeniu praktyk troje uczniów otrzymało ofertę pracy wakacyjnej w DCT. W przyszłości planowane są także stypendia dla dobrze rokujących praktykantów.

 

Program składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie przedstawiciele firm przeprowadzili warsztaty dla uczniów, opowiadając o firmie, wyzwaniach, z jakimi mierzy się rynek pracy, a także przedstawili możliwości rozwoju i wskazali ścieżki budowania kariery.

Kolejnym etapem były wizyty studyjne, podczas których uczniowie udali się do firm, by zapoznać się z zasadami obowiązującymi na terenie zakładów. Wykonywali również ćwiczenia praktyczne, które rozstrzygały, czy uczniowie dostaną się do ostatniego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa rekrutacyjna odbywała się na takich samych warunkach, jak w przypadku rozmowy o pracę.

 

W DCT praktyki odbyło 9 uczniów, a po dokładnej obserwacji, trzem z nich zaproponowaliśmy pracę wakacyjną. Podczas realizacji praktyk uczniowie pracowali pod czujnym okiem fachowców. Do każdego praktykanta przydzielony został opiekun, który szkolił młodych mechatroników. Uczniowie traktowani byli na równi z pracownikami i nie obowiązywała ich taryfa ulgowa, dzięki czemu lepiej poznaliśmy umiejętności kandydatów. Po kilku tygodniach wspólnej pracy widzieliśmy, kto chce się dalej rozwijać. W celu stworzenia warunków do poszerzania kompetencji przez młodzież planujemy przygotować stypendia dla dobrze rokujących praktykantów, a w przyszłości zaproponować miejsca pracy po ukończeniu szkoły – mówi Przemysław Kruszewski, HR Business Partner DCT.