CSR

Zielone warszataty dla seniorów z domu opieki społecznej "Ostoja"

25 sierpnia 2017

Dostrzegając potrzeby otoczenia, wspieramy społeczność lokalną poprzez stałe inwestowanie w szkolne i akademickie projekty edukacyjne oraz rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nie zapominając o należnej pomocy osobom starszym.

Jak wiecie, wspólnie ze Stacją Biologiczną UG stworzyliśmy jedyną w Polsce sztuczną wydmę usypaną przy użyciu piasku z plaży, gdzie teraz znajduje się terminal T2.

Miejsce to służy nie tylko do celów badawczych, ale również edukacyjnych. DCT co roku sponsoruje wyjazd do Stacji Biologicznej UG na Wyspę Sobieszewską, na terenie której znajduje się laboratorium wydmowe, dla podopiecznych domu opieku społecznej „Ostoja” w Gdańsku.

Seniorzy z sąsiedztwa DCT, mają okazję zwiedzić laboratorium, dowiedzieć się wiele o chronionych gatunkach nadmorskich,a także o pracach jakie wykonywane są na miejscu przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego.