INWESTYCJE

Kwiecień 2015 / Grupa Projektowa T2

grupa PM i IK

Inżynier Kontraktu oraz Dział Project Management, DCT Gdańsk