INWESTYCJE

Maj 2015 / Rozbiórka bunkru i niwelacja terenu

rozbiórka buknru

Rozbiórka bunkru oraz niwelacja terenu po zachodniej stronie ul. Kontenerowej.