Aktualności

Baltic Hub utrzymuje doskonałe wyniki

2 072 727 TEU (kontenerów 20-stopowych) obsłużył w 2022 roku Baltic Hub. To drugi rok
z rzędu, w którym w największym terminalu kontenerowym na Bałtyku  przeładowano ponad 2 mln TEU – mimo zawirowań w branży związanych ze skutkami pandemii i wojną na Ukrainie.

W 2022 r. Baltic Hub obsłużył 662 statki, w tym niemal 97 zawinięć największych kontenerowców na świecie oraz 565 statków feederowych, 6860 pociągów oraz 447 tys. ciężarówek.

Mimo niepewności w branży i licznych wyzwań stojących przed światową logistyką, dzięki zaufaniu naszych klientów. naszemu doskonałemu położeniu, możliwościom operacyjnym oraz naszej niezawodnej załodze osiągnęliśmy ponownie znakomity wynik, przekraczający 2 mln TEU rocznie, powiedział Charles Baker, dyrektor generalny Baltic Hub.

2022 r. obfitował w pozytywne wydarzenia dla terminalu. W marcu 2022 r. Baltic Hub przeładował rekordową ilość 206 645 TEU. Był to wzrost o ponad 9 procent w porównaniu z poprzednim rekordem terminalu ze stycznia 2020 roku. We wrześniu uruchomiono nowe połączenie kolejowe z Czechami. Pociąg kontenerowy z czeskiej Ostrawy po raz pierwszy dotarł do Baltic Hub. Dla terminala oznacza to możliwość przewozów towarów w efektywny kosztowo i ekologiczny sposób do, z i między Czechami, Słowacją i Węgrami.

2022 r. był też rokiem dwóch kamieni milowych dla terminalu. W 15. rocznicę powstania terminalu,
w październiku ubiegłego roku ogłosiliśmy zmianę nazwy spółki z DCT Gdańsk na Baltic Hub, co ma wyraźniej odzwierciedlać ambicje funkcjonowania na rynku jako regionalny bałtycki hub kontenerowy, gdzie zbiegają się połączenia morskie i śródlądowe.  Ponad miesiąc później uroczyście rozpoczęła się budowa trzeciego nabrzeża głębokowodnego T3. Dzięki tej inwestycji Baltic Hub stanie się jednym z największych hubów kontenerowych w Europie zdolnym do obsługi kontenerowców nowej generacji, przypływających na Bałtyk. Uruchomienie dodatkowego nabrzeża oznacza dalsze wspieranie gospodarki Polski, krajów Europy Środkowo-Wschodniej i bałtyckich, ich międzynarodowych rynków handlowych oraz znaczące wzbogacenie oferty usługowej, dostępnej dla klientów Baltic Hub i impuls do pozyskania nowych usług i sojuszy żeglugowych.

W ramach budowy T3, która zostanie zakończona do 2025 roku, powstanie głębokowodne nabrzeże o długości 717m, głębokości 17,5m oraz plac o powierzchni operacyjnej 36,5 ha. Projekt T3 obejmuje dodatkowo zakup 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do obsługi największych statków na świecie oraz 20 półautomatycznych suwnic RMG pracujących na placu kontenerowym. Dzięki T3 zdolność przeładunkowa Baltic Hub zwiększy się o 1,5 mln do 4,5 mln TEU (kontenerów 20-stopowych) rocznie.