Aktualności

DCT Gdask czyni port gdaski najwikszym portem kontenerowym w Polsce

DCT Gdansk’s constant growth in 2010 reached a new record in September with 47,153 TEU, which exceeded the aggregate volume of terminals in Gdynia. As a result, from September 2010, the Port of Gdansk became the largest Polish container port by exceeding the Port of Gdynia’s throughput by nearly 10,000 TEU. DCT Gdansk also holds the top spot in terms of Polish import/export volumes and as a result Gdansk has also overtaken Gdynia as the main gateway for Polish cargo. Boris Wenzel, DCT Gdansk’s CEO commented: “A new chapter in the history of Polish ports is being written as Gdansk has now overtaken Gdynia as the top container port in Poland thanks to DCT Gdansk. There could be no better reward for DCT Gdansk which will celebrate its 3rd birthday this month. This clearly demonstrates the market advantages this terminal can provide to Shipping Lines that choose to deploy their services to take advantage of its unique location and facilities.” Since January 2010, DCT Gdansk revolutionized the Baltic Sea market by becoming the first hub port handling transshipment volumes to Russia and Finland in addition to Polish import and export volumes. As the only transshipment hub East of Denmark, DCT Gdansk’s importance to importers and exporters trading with the Baltic Sea region is growing dynamically. DCT Gdansk expects to achieve its handling volume target of 450,000 TEU in 2010, representing a 177% growth over its 2009 volume.

dsc_107

Efektem dynamicznego wzrostu ilości obsługiwanych kontenerów w DCT Gdańsk w 2010 roku jest nowy wrześniowy rekord 47 153 TEU, który przewyższa łączny wolumen przeładowany na terminalach w Gdyni o około 10 000 TEU. W rezultacie od września 2010 roku port gdański stał się największym portem kontenerowym w Polsce. Terminal DCT Gdańsk zajmuje również pierwsze miejsce pod względem obsługi polskiego importu/eksportu kontenerowego, w wyniku czego Gdańsk przejmuje także rolę głównej bramy dla ładunków eksportowych i importowych do Polski. Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk powiedział: „Powstaje nowy rozdział w historii polskich portów, gdyż Gdańsk, wyprzedzając Gdynię, stał się wiodącym portem kontenerowym w Polsce właśnie dzięki DCT Gdańsk. Nie mogło być lepszej nagrody dla DCT Gdańsk, który w tym miesiącu obchodzić będzie swoje 3 urodziny. To wyraźnie podkreśla korzyści rynkowe, jakie ten terminal może dostarczyć liniom żeglugowym, które zdecydują się tu obsługiwać swoje połączenia i w pełni korzystać z jego wyjątkowej lokalizacji i infrastruktury.” Od początku 2010 roku DCT Gdańsk zrewolucjonizował rynek Morza Bałtyckiego stając się pierwszym portowym hub’em obsługującym ładunki w tranzycie do Rosji oraz Finlandii, obok tradycyjnych przeładunków na rzecz polskiego importu i eksportu. Rośnie więc rola i znaczenie terminala DCT Gdańsk dla importerów i eksporterów z krajów regionu Morza Bałtyckiego jako jedynego hub’u przeładunkowego na wschód od Danii. DCT Gdańsk spodziewa się zrealizować swoje założenia przeładunkowe i obsłużyć 450 000 TEU w roku 2010, co będzie stanowiło wzrost o 177% w stosunku do obrotów z roku ubiegłego.

dsc_107