Aktualności

Inauguracja budowy terminalu T2

Budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk (T2) stała się faktem. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oficjalnie zainaugurował rozpoczęcie budowy nowego terminalu. Ukończenie finansowanej w kwocie 200 milionów EUR inwestycji zaplanowane jest na trzeci kwartał 2016 roku.

fot. Mateusz Ochocki / KFP

– Gdańsk powrócił na pozycję miasta odgrywającego znaczącą rolę w międzynarodowym transporcie morskim. DCT z dwoma głębokowodnymi nabrzeżami dającymi łączną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów kontenerów 20-stopowych rocznie, jest dźwignią rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej nie tylko w Polsce, ale także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wynikiem tej sytuacji jest rosnące znaczenie polskich importerów i eksporterów, których konkurencyjność wzrosła wraz z możliwością korzystania z bezpośrednich zawinięć z Dalekiego Wschodu na Bałtyk – powiedział Janusz Piechociński.

Budowa drugiego nabrzeża w Gdańsku jest także istotnym czynnikiem rozwoju polskiej infrastruktury.

– Gdańsk nie stałby się tak istotnym centrum handlowym, gdyby nie jego dobre skomunikowanie z resztą kraju oraz z krajami sąsiadującymi z Polską. Polska infrastruktura drogowa i kolejowa w ciągu ostatnich 10 lat znacząco się poprawiła. Takie inwestycje, jak budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk (T2) sprawiają, że nasze korytarze transportowe są wciąż unowocześniane i rozwijane – powiedział Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk.

Inauguracja budowy drugiego nabrzeża w DCT Gdańsk odbyła się w piątek, 15 maja 2015 r. Uroczystość została poprzedzona dyskusją panelową poświęconą zagadnieniu wpływu inwestycji australijskich w rozwój Polski i szerzej całego regionu. Głównym zagadnieniem omawianym w czasie spotkania był wpływ innowacji jako czynnika przyspieszającego wzrost ekonomiczny w Polsce. Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie czy inwestycje australijskie w zakresie logistyki i energii mogą sprzyjać rozwojowi Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja została zorganizowana wspólnie z Ambasadą Australii oraz Austrade – Australijską Komisją Handlu.

– DCT Gdańsk, jako polska inwestycja z udziałami australijskimi, scala doświadczenie obu krajów i dostarcza polskiej gospodarce zysk w postaci połączenia wiedzy z innowacyjnością. Jesteśmy dumni mogąc czerpać z pozytywnego wpływu najlepszych praktyk australijskich w zakresie prowadzenia biznesu – podsumował Maciek Kwiatkowski.

W czasie obchodów zakopano specjalnie zaprojektowaną kapsułę czasu, zawierającą przesłanie na temat znaczenia inwestycji oraz wpływu, jaki DCT Gdańsk ma na rozwój Regionu. Kapsuła została zakopana na terenie budowy nowego nabrzeża. Jej lokalizacja zostanie upamiętniona tablicą umieszczoną na terenie terminalu.