Aktualności

Milionowy kontener w DCT Gdańsk

DCT Gdansk is now officially a member of a prestigious club of container terminals handling 1 million TEU annually and more. After only 6 years of operating, DCT Gdansk became a hub port for Central – Eastern Europe and Russia, serving as a true gateway leading to Poland and other Baltic states. DCT handled millionth TEU of the year on the 15th of November 2013 while operating Mærsk Mc-Kinney Møller.

This is a great milestone not only for the terminal, but for the entire Polish container business in particular. For many decades Polish market was serviced by foreign ports. Together with creating DCT Gdansk, Polish importers and exporters gained reliable and efficient facility providing the highest international standards.

“Polish container industry is young and still searching for its identity on the international market. For a long time Poland was perceived as a marginal player and both clients and terminal operators doubted that this position may ever be changed. DCT Gdansk filled the gap and responded to the market demand by attracting direct deep sea calls to the Baltic Sea and taking on the role of the leader in changing region’s trade patterns. Gdansk became an important link connecting CEE and Russian markets with the Far East. It is crucial for the whole Baltic industry to acquire coherent pattern of container transport, with leading container hub port in Gdansk, and sufficient and modern feeder terminals in other main Baltic ports” says Maciek Kwiatkowski, President of the Board, DCT Gdansk.

DCT Gdańsk oficjalnie wstąpił do prestiżowego grona skupiającego terminale kontenerowe przeładowujące milion i więcej TEU rocznie. Po zaledwie sześciu latach od powstania, DCT Gdańsk stał się hub portem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, bramą prowadzącą do Polski i pozostałych krajów nadbałtyckich. Terminal przeładował milionowy kontener 2013 roku w czasie obsługi statku Mærsk Mc-Kinney Møller 15 listopada br.

To prawdziwy krok milowy nie tylko dla samego terminalu, ale przede wszystkim dla całego przemysłu kontenerowego w Polsce. Przez dekady polski rynek towarowy obsługiwany był za pośrednictwem portów zagranicznych. Wraz z powstaniem DCT Gdańsk polscy importerzy i eksporterzy zyskali niezawodnego i wydajnego partnera, zapewniającego najwyższe międzynarodowe standardy obsługi.

– Polski przemysł kontenerowy jest młody i wciąż poszukuje swojej tożsamości na rynku międzynarodowym. Przez długi czas Polska postrzegana była jako marginalny gracz w światowych przewozach towarowych i zarówno klienci terminali, jak i sami operatorzy terminalowi nie wierzyli, by można było zmienić tę pozycję. DCT Gdańsk wypełniło pewną lukę i odpowiedziało na zapotrzebowanie rynku przyciągając na Bałtyk bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekiego Wschodu oraz przyjmując rolę lidera zmian wzorców handlowych w regionie Morza Bałtyckiego. Gdańsk stał się tym samym niezwykle ważnym ogniwem łączącym rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji z rynkami azjatyckimi – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. – Kluczowym zadaniem, jakie stoi teraz przed regionem, jest utrwalenie modelu transportu kontenerowego z jednym głównym hubem portowym w Gdańsku oraz wydajnymi i nowoczesnymi terminalami w pozostałych kluczowych portach Bałtyku, obsługującymi lokalne połączenia. DCT Gdańsk skutecznie sprawdza się w roli bramy, mając do tego naturalne uwarunkowania geograficzne takie jak głębokość wody przy nabrzeżu, dogodne podejście do portu, czy możliwość swobodnej rozbudowy, dlatego pozostałe porty, w tym w szczególności porty polskie, powinny położyć nacisk na wyspecjalizowanie się w działalności wspierającej rozwój tego modelu, co pozwoli z czasem na rozdzielenie rynku Azja – Europa na rynki Daleki Wschód – Europa Zachodnia i Daleki Wschód – Bałtyk i doprowadzi do poważnego wzrostu znaczenia naszego regionu w przewozach towarowych na świecie.