Aktualności

Przekształcenie spółki

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że z dniem 22 grudnia 2021 r. spółka „DCT Gdańsk” spółka akcyjna (numer KRS 0000031077) („Spółka Przekształcana”) przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą DCT Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936698 („Spółka Przekształcona”).

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółce Przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Jednocześnie informujemy, że adres Spółki Przekształconej, jej numer NIP oraz numer REGON pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Zarząd DCT Gdańsk