Aktualności

Silne podmuchy wiatru

Ze względu na silne podmuchy wiatru występują częste krótkotrwałe przerwy w operacjach na terminalu. Możliwe są ograniczenia w ciągłości operacji oraz spowodowane tym opóźnienia w realizacji zaplanowanych działań.