Aktualności

Sytuacja operacyjna

Szanowni klienci,

Chcielibyśmy poinformować, że kumulacja zawinięć statków oceanicznych do DCT Gdańsk w wyniku opóźnień spowodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe, z jakimi statki zmagały się na Dalekim Wschodzie spowodowała znaczący wzrost obłożenia placów składowych. Wynika to z niezbalansowanego stosunku ruchów wyładunkowych do załadunkowych. Powyższe może wpłynąć na produktywność operacji na terminalu, a co za tym idzie mogą wystąpić utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych w najbliższych dwóch tygodniach.

W celu zminimalizowania tych trudności, DCT zwróci się do armatorów z prośbą, żeby od tygodnia 45 przekierowywali puste kontenery do innych miejsc niż terminal DCT Gdańsk. Ponadto wspólnie z liniami pracujemy nad zorganizowaniem dodatkowych statków w celu ewakuacji nadliczbowych kontenerów z DCT.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. W tym celu, publikujemy cotygodniowe raporty operacyjne na stronie internetowej DCT Gdańsk.

Mimo iż, przyczyny zaistniałej sytuacji są całkowicie niezależne od DCT Gdańsk, dołożymy jak zawsze wszelkich starań ( m.in. dodatkowe zasoby ludzkie i sprzętowe), aby zminimalizować utrudnienia w operacjach drogowych i kolejowych. Serdecznie prosimy o wyrozumiałość i chęć współpracy w świetle wyżej opisanych zmian w planie przyjęć statków spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Z wyrazami szacunku,

DCT Gdańsk

 

Raport operacyjny – tydzień 44/45 pobierz