Aktualności

Usuwanie naklejek IMO z kontenerów dostarczanych na terminal DCT Gdańsk

In order to organize the issues related to the IMO labels removal from the containers delivered to DCT Gdansk terminal, we inform you as below:
– containers delivered by road:
all empty containers (or full without hazardous cargo inside) with the presence of IMO labels – will be allowed to enter the terminal after the removal of unnecessary labels before the terminal, or after receipt the order to remove the labels by DCT Gdansk staff. For the labels removal previously ordered by the customer a tariff fee will be charged according to the annex of pending agreement (see “Other Charges” section).
– containers delivered by rail:
all empty containers (or full without hazardous cargo inside) with the presence of IMO labels – will be allowed to enter the terminal, but the labels will be removed by the DCT staff even if no explicit order will be made. For the labels removal previously ordered by the customer a tariff fee will be charged according to the annex of pending agreement (see “Other Charges” section) plus the cost of two additional container movements in yard – yard relation (see Additional Container Terminal Moves).

W celu uporządkowania kwestii związanych z usuwaniem naklejek IMO z kontenerów dostarczanych na terminal DCT Gdańsk informujemy, że:
– w przypadku dostarczenia kontenera transportem samochodowym:
każdy kontener nie zawierający ładunku niebezpiecznego, na którym stwierdzona będzie obecność naklejek IMO – zostanie wpuszczony na terminal pod warunkiem usunięcia zbędnych naklejek przed wjazdem, lub po otrzymaniu przez DCT Gdańsk zlecenia na usunięcie naklejek z kontenera. Za usunięcie naklejek, od zlecajacego złożenie kontenera na terminal pobierana będzie opłata taryfowa wyszczególniona w załączniku do obowiązującej umowy (zgodnie z punktem „Inne Opłaty”).
– w przypadku dostarczenia kontenera transportem kolejowym:
każdy kontener nie zawierający ładunku niebezpiecznego, na którym stwierdzona będzie obecność naklejek IMO – zostanie wpuszczony na terminal, a naklejki zostaną każdorazowo usunięte przez pracowników DCT Gdańsk – nawet w przypadku braku wyraźnego zlecenia od składającego kontener na terminal. Za usunięcie naklejek, od zlecajacego złożenie kontenera na terminal pobrana będzie opłata taryfowa wyszczególniona w załączniku do obowiązującej umowy (zgodnie z punktem „Inne Opłaty”) wraz z kosztami dwóch dodatkowych ruchów kontenera na terminalu w relacji plac – plac (zgodnie z punktem „Dodatkowe ruchy kontenerami”).