Aktualności

Za nami pierwsze 2 tygodnie awizacji w szczytach przewozowych

Szanowni Państwo!

Za nami pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania z awizacjami w godzinach szczytów przewozowych. Dziękujemy za współpracę i wspólną naukę. Jednocześnie potwierdzamy, że widzimy Państwa starania na rzecz dostosowania swojej pracy do systemu e.BRAMA, co jest już widoczne w zdecydowanie większej płynności ruchu na bramach wjazdowych do terminalu.

Jak dotąd w systemie e.BRAMA zarejestrowało się:

  • 669 firm przewozowych, które zgłosiły
  • 2523 kierowców
  • 2449 zestawów pojazdów.

Biorąc pod uwagę, że te liczby się ustabilizowały, zakładamy, że to jest podstawowa grupa firm obsługujących ruch drogowy do i z DCT Gdańsk.

Przypominamy, że 20 marca 2017 roku systemem e.BRAMA zostanie objęty cały tydzień. Zaczęliśmy kolejny etap wdrożenia, poprzez wydłużenie okresu obowiązku awizacji – w 10. tygodniu (06.03-10.03) awizacje są obowiązkowe w godzinach 10:00-02:00. Prosimy o uzupełnienie i zweryfikowanie baz kierowców i samochodów, jak również sprawdzenie poprawności podanych numerów telefonów kierowców.

20 marca 2017 roku zostanie także wprowadzona zmiana w regulaminie parkingu operacyjnego przed DCT Gdańsk. Postój zostanie ograniczony do 1 godziny, co przyczyni się do likwidacji wąskiego gardła związanego ze zbyt wczesnymi przyjazdami kierowców. Zachęcamy do korzystania z zewnętrznych parkingów, jak np. otwarty niedawno parking TIR przy stacji paliw LOTOS przy ulicy Sucharskiego.

Statystyki systemu e.BRAMA za 9. tydzień (27.03-03.03; godz. 14:00-22:00):

  • 73% transakcji bramowych dotyczyło samochodów, których przyjazd był zaawizowany; pozostałe 27% dotyczyły aut bez awizacji (samochody z tej drugiej grupy były kierowane na bufor wewnątrz terminalu, co wydłużało ich obsługę o 2 godziny lub więcej).
  • Wskaźnik wykorzystania zaawizowanych okien to 69%:
  • 63% założonych awizacji było wykorzystywanych o czasie;
  • 6% po czasie;
  • z pozostałych 31% niewykorzystanych awizacji:
  • 21% to awizacje samodzielnie skasowane przez użytkowników e.BRAMY,
  • 10% awizacji wygasło samoczynnie (kierowca nie przyjechał w ogóle, albo kierowca przyjechał wcześniej niż 1 godzinę przed swoim oknem i został zanotowany jako przyjazd bez awizacji).

Przypominamy, że:

1. Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje.

Zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. W przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej.

2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas.

Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, a w przypadku niezastosowania się do prośby – karani , gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kierowcom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie.

3. Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji.

System e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji).

4. W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy i kierowcy przewożący puste kontenery.

W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.