Aktualności

Zmiany w e.Brama od 21.10.2018r.

 

WAŻNE!

Od 21 października 2018r. wchodzą w życie zmiany w systemie e.Brama oraz w regulaminie systemu.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:
Regulamin korzystania z systemu e.Brama obowiązujący od 21.10.2018r.

 

Szanowni Państwo,

Po wysłuchaniu licznych głosów z Państwa strony oraz szczegółowej analizie możliwości systemowych, Terminal DCT zdecydował się na zmiany w sposobie działania systemu oraz wprowadził aktualizację zapisów do nowego Regulaminu Korzystania z Systemu e.Brama. Wierzymy, że zaproponowane przez DCT rozwiązania przyczynią się do oczekiwanych przez Państwa rezultatów, a długofalowe korzyści spowodują, że praca z systemem będzie bardziej przyjazna i skuteczna.
Wszystkie zmiany wejdą w życie w dniu 21 października 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzonych zmian?

 •     Zwiększenie dostępności okien.
 •     Ograniczenie możliwość tworzenia „sztucznych” awizacji.
 •     Optymalizacja wykorzystania slotów.
 •     Stworzenie bardziej przejrzystego systemu.

Jakie zmiany wejdą w życie od 21 października 2018?

 • Przygotowanie systemu e.Brama do wdrożenia OCR – obowiązek wpisywania numerów plomb (zmiana wymuszona wdrażaniem systemu OCR). Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 brak nr plomby najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu będzie powodował automatyczne usunięcie awizacji.
 • Możliwość dodania kontenerów do istniejącego TVA oraz usunięcia awizacji do czasu rozpoczęcia slotu. Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu.
 • Awizacje będą zakładane tylko na konkretne zlecenia przewozowe – brak możliwości podmiany kontenera (lub kontenerów), na który została założona awizacja.
 • Możliwość zmiany daty, godziny, ciężarówki, naczepy do czasu rozpoczęcia slotu. Po okresie przejściowym tj. od 02.01.2019 najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem slotu.
 • Dostępność Call Center przez 24h na dobę – rozszerzenie godzin pracy Call Center e.Bramy (od niedzieli godz. 18:00 do soboty do godz. 14:00; zmiana wprowadzona do końca roku 2018, po tym okresie zostanie poddana analizie zasadność wprowadzonej zmiany).
 • Poprawa działania systemu e.Brama na urządzeniach mobilnych poprzez zmianę systemu wymiany danych między e.Bramą a NAVIS.
 • Utrzymanie awizacji specjalnych dla kontenerów chłodniczych oraz rozszerzenie tego systemu o kontenery OOG, co jest równoznaczne z przyznaniem dodatkowych awizacji (slotów) na złożenie kontenerów chłodniczych oraz OOG  (Regulamin w załączniku).

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenia, z dniem 21 października 2018r. wprowadzimy także szereg innych, technicznych usprawnień do systemu e.Brama.

 •       Zmodyfikowany wykres awizacji.
 •       Podgląd wykorzystania okien.
 •       Wyszukiwarka awizacji po numerze kontenera.
 •       Nowa kolumna – „nr kontenera”.
 •       Możliwość zgłaszania błędów poprzez system.
 •       Przycisk „Odśwież” w funkcji tworzenia awizacji.
 •       Wprowadzanie wielu zadań jednocześnie.

Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności ułatwią Państwu pracę z systemem. Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych rozwiązań w prezentacji oraz z Regulaminem Korzystania z Systemu e.Brama.

Tabela obrazująca logikę zmian w systemie:

Liczymy na Państwa współpracę.

DCT Gdańsk SA