CSR

Grant Dzielnicowy Busole

Co to za program?

Jest to I edycja konkursu grantowego pod nazwą „Busole 2021”, który ma na celu wyłonienie oraz sfinansowanie projektów, które będą najbardziej odpowiadać na potrzeby społeczne lokalnych mieszkańców.

Kto może wziąć udział w programie?

Organizacje działające na terenie sąsiadujących z DCT dzielnic – Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie. Organizajce non-profit, szkoły, przedszkola, fundacje, organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną zdrowia i promocją sportu itp.

Kto nie może wziąć udziału w programie?

Osoby fizyczne, partie polityczne, organizacje przez nie założone czy powstałe przy ich wsparciu oraz organizacje powołane w celu udzielenia pomocy konkretnym osobom.

Jakiego rodzaju projekty można zgłosić do konkursu?

Wszelkiego rodzaju projekty aktywizujące lokalną społeczność i odpowiadające na ich potrzeby np. związane ze środowiskiem, edukacją, lokalną historią, czy zapobieganiem wykluczenia pewnych grup społecznych itp.

W jakiej wysokości środki finansowe można otrzymać w programie?

Organizator konkursu DCT Gdańsk przeznacza na program maksymalną kwotę 250 tys. złotych. Dlatego koszt każdego nadesłanego projektu nie może przekraczać 36 tys. złotych, gdyż zostanie wybranych 7 zwycięskich projektów.

Kto wybiera 7 zwycięskich projektów?

Zwycięskie projekty zostaną wybrane przez Kapitułę Konkursu, która składać się będzie z 3-4 osób z różnych instytucji, w tym DCT Gdańsk.

Kiedy można składać wnioski?

Od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022.

Jak złożyć wniosek?

Pozwólcie, że przeprowadzimy Was krok po kroku jak wygląda proces składania wniosków do programu i co się dzieje po jego złożeniu.

 

KROK 1 – Zapoznaj się z regulaminem programu – Pobierz tutaj
KROK 2 – Uzupełnij elektroniczny wniosek aplikacyjny (nie drukuj go, wszystko można wypełnić w formie elektronicznej i zapisać) – Pobierz wniosek tutaj
KROK 3 – Wydrukuj i podpisz własnoręcznie „Oświadczenie o zgodności informacji z elektronicznego wniosku aplikacyjnego z rzeczywistym stanem prawnym”; Uwaga! Musisz być osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego wniosek! – Pobierz oświadczenie tutaj
KROK 4 – Do zgłoszenia dołącz dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku (aktualny odpis z rejestru sądowego, wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy)
KROK 5 – Do zgłoszenia dołącz aktualny statut
KROK 6 – Wszystkie powyższe dokumenty wyślij na adres mailowy busole@dctgdansk.com;
Uwaga! Sprawdź czy na pewno dołączyłeś wszystkie dokumenty do wysłanego zgłoszenia:
1. Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny,
2. Skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia,
3. Dokument potwierdzający status prawny,
4. Aktualny statut.

WNIOSEK ZŁOŻONY! CO DALEJ?

KROK 7 – Otrzymasz potwierdzenie mailowe, że Twój wniosek wpłynął.
KROK 8 – Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu, które planowane jest na 28.02.2022 i opublikowane będzie na stronie www.dctgdansk.pl w zakładce CSR/Grant Dzielnicowy Busole
KROK 9 – Jeśli znalazłeś się na zwycięskiej liście 7 wybranych projektów, zapoznaj się z umową (pobierz tutaj), którą podpiszesz z organizatorem konkursu DCT Gdańsk.
KROK 10 – Uzupełnij swoje dane w umowie i wyślij ją na adres busole@dctgdansk.com
KROK 11 – Czekaj na kontakt w celu podpisania umowy.
KROK 12 – W ciągu 14 dni od podpisania umowy otrzymasz środki pieniężne na projekt
KROK 13 – Do dzieła! Twój projekt może ruszać!
KROK 14 – Pamiętaj o raportowaniu w połowie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

 

 

!!! Pamiętaj, aby dotrzymywać terminów podczas całego procesu udziału w programie dzielnicowym Busole 2021:

Termin rozpoczęcia i zakończenia składania zgłoszeń projektowych: 01.12.2021 – 31.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2022 r.

Termin podpisywania umów o udzielenie dotacji: 01.03 – 01.04.2022 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów powinien zmieścić się w poniższych ramach czasowych: 01.03.2022 r. – 01.12.2022 r.
(maksymalny czas trwania projektu 10 miesięcy)