(PL) Wstrzymanie operacji na terminalu z powodu silnego wiatru

5-th October 2016