TENDERS

Przetarg Nr 10/EU/RTG Dostawa suwnicy RTG 1 szt.

26/03/2013

(Tender release date 16/07/2012; Offers submission date 13/08/2012)

Dear Sirs,
Please be kindly informed that tender No. 10/EU/RTG is found as invalid. The new tender will be announced HGH within 4 weeks.(Data ogłoszenia 16/07/2012; termin składania ofert 13/08/2012)

Szanowni Państwo,
Z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Nowy przetarg na dostawę chwytni kontenerowej zostanie opublikowany w ciągu 4 tygodni.