STREFA
KLIENTA

Zażalenia T3

Procedura:

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy szczegółowy opis oraz zasady jakimi będziemy się kierować w przypadku otrzymania zgłoszenia/reklamacji/roszczenia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią procedury:

Porcedura Składania Zażaleń – Projekt T3

Formularz zażaleń T3

Rejestr zażaleń

Przetwarzanie danych osobowych:

Poniżej link, pod którym znajdą Państwo zestawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Celem powyższego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Baltic Hub”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Formularz zgłoszenia zażalenia

  1. Dane składającego zażalenie

  UWAGA: komentarz można złożyć anonimowo, można też zażądać nieujawniania danych wnioskodawcy osobom trzecim bez jego zgody.

  DANE KONTAKTOWE - prosimy o wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą (mailowo, telefonicznie lub listownie).

  Preferowany język komunikacji.

  2. Opis przedmiotu sprawy

  Opis przedmiotu sprawy/skargi

  Data zdarzenia / wystąpienia przedmiotu skargi / zaistnienia zdarzenia.

  3. Proponowane rozwiązania

  Rozwiązanie przedmiotu sprawy/skargi

  Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia zażalenia i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.