O DCT

Historia

DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal DCT, zlokalizowany w samym sercu Morza Bałtyckiego – w Porcie Gdańskim, jest najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w zasięgu portów Gdańsk – Le Havre.

DCT był pierwszym terminalem, do którego bezpośrednio zawijały statki z Azji na Morze Bałtyckie a dzisiaj jest miejscem docelowym największych jednostek na świecie wyruszających z Chin, Korei oraz innych krajów azjatyckich. Proces przyczynił się do podziału najważniejszego żeglugowego szlaku handlowego na świecie – szlaku Azja-Europa na szlaki Azja-Europa Północno-Wschodnia oraz Azja-Morze Bałtyckie.

Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Dzięki dobremu dostępowi ze strony morza zapewnionemu przez kanał podejściowy o głębokości 17 m oraz do 16,5 m (wzdłuż nabrzeża), braku zalodzenia oraz doskonałym możliwościom operacyjnym, DCT jest naturalną bramą
dla obrotu skonteneryzowanego w Europie Środkowo-Wschodniej.  Dzięki inwestycjom w infrastrukturę realizowanym przez polski rząd i miasto Gdańsk, terminal DCT jest bardzo dobrze połączony z miejscami zlokalizowanymi w głębi lądu oraz jest prawdziwą bramą do Europy Środkowej i Rosji.

2018

DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków (w tym 100 największych na świecie kontenerowców) oraz posiada roczną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów TEU, co czyni go największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim. W 2018 roku rozpoczęła się realizacja Programu T2B, w ramach której przebudowie ulegnie bocznica kolejowa terminalu, droga dojazdowa do terminalu; ponadto zakupiony zostanie nowy sprzęt (dźwigi STS, RMG i RTG) oraz rozbudowane zostaną place składowe.

2017

Budowa i otwarcie T2 były dokładnie analizowane przez armatorów. Dowodem na sensowność tej wielkiej inwestycji, była decyzja członków nowopowstałego Aliansu OCEAN (APL, CMA-CGM, COSCO SHIPPING, EVERGREEN i OOCL) o rozpoczęciu współpracy z DCT Gdańsk. W maju 2017 terminal zyskał kolejne bezpośrednie połączenie z Dalekiego Wschodu, realizowane przy użyciu jednostek o pojemności od 19 000 TEU do 21 500 TEU (wśród nich największe kontenerowce świata takie jak OOCL Hong Kong). Rok 2017 zakończył się dla DCT wynikiem 1,6 mln przeładowanych TEU, dzięki czemu terminal trafił do pierwszej setki największych portów kontenerowych świata, wg rankingu Lloyds List.

2016

W październiku 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego w DCT Gdańsk. Nabrzeże T2, o długości 650 metrów, zostało wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku, suwnic nabrzeżowych STS, umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 22 tysięcy TEU. Potencjał przeładunkowy DCT Gdańsk podwoił się z 1,5 do 3 milionów TEU rocznie i terminal stał się jednym z największych tego typu obiektów w Europie Północnej.

2015 (SIERPIEŃ)

W sierpniu rozpoczęła się współpraca DCT Gdańsk z Aliansem G6 (połączeniem linii żeglugowych APL, HMM, MOL, Hapag-Lloyd, NYK oraz OOCL). Drugi alians oznaczał dla terminalu drugie w tygodniu bezpośrednie zawinięcie z Azji do Gdańska i – co najważniejsze – otwierał nowe perspektywy dla przedsiębiorstw biorących udział w wymianie handlowej z Dalekim Wschodem.

2015 (MAJ)

W maju 2015 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku kontenerowego, w DCT Gdańsk rozpoczęła się budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża – projekt T2. Ukończenie finansowanej w kwocie 200 milionów EUR inwestycji zaplanowane było na koniec 2016 roku.

2015 (LUTY)

Momentem przełomowym w historii terminalu było rozpoczęcie w lutym 2015 roku współpracy z Aliansem 2M, w skład którego wchodzą Maersk Line i MSC. Do DCT zaczęły przypływać statki z kontenerami dwóch największych na świecie linii żeglugowych na jednym pokładzie. Armator MSC włączył do gdańskiego serwisu także swoje największe jednostki o pojemności powyżej 19 tysięcy TEU (takie jak MSC Maya).

2014

W drugiej połowie 2014 roku zapadły kluczowe decyzje dotyczące budowy terminalu T2 – spółka zamknęła proces pozyskiwania finansowania inwestycji, uzyskała wiążące pozwolenia na budowę nowej części terminalu i wybrała wykonawcę prac.

2013

W 2013 roku terminal przeładował ponad 1 150 tys. TEU. Ten rekordowy wynik na stałe wpisał DCT na mapę najważniejszych terminali kontenerowych na świecie i zapewnił w 2013 r. pozycję największego pod względem przeładunków terminalu kontenerowego na Bałtyku.

2012

Od czasu rozpoczęcia działalności terminala do roku 2012 terminal kontenerowy przeładował 2 miliony TEU. Rok 2012 został zamknięty kolejnym rekordem – w ciągu roku przeładowano około 900 000 TEU.

2011

W maju 2011 r. terminal zaczął obsługiwać kontenerowce klasy E o pojemności 15500 TEU należące do Maersk Line, ówcześnie największe statki na świecie (do tej klasy zaliczana była m.in. Emma Maersk). Dzięki temu osiągnięciu, spółka dołączyła do prestiżowej grupy głębokowodnych portów kontenerowych w Europie Północnej, obsługujących co tydzień największe jednostki pływające świata.

2010

Od stycznia 2010 r. DCT Gdańsk, jedyny polski terminal głębokowodny, zaczął przyjmować w regularnym cotygodniowym serwisie z Dalekiego Wschodu statki kontenerowe o pojemności 8000 TEU. Możliwość bezpośredniego połączenia z Azją przyczyniła się do rozwoju DCT, który stał się jednym z najszybciej rozwijających się terminali na świecie, osiągając 180% wzrostu w 2010 r.

2007

Terminal rozpoczął swoją działalność operacyjną 1 czerwca 2007 r.; tego dnia do portu zawinął pierwszy statek. W pierwszych latach eksploatacji terminal specjalizował się w obsłudze feederów, przez co zdobył ważne doświadczenie operacyjne.

2005-2007

Budowa terminalu rozpoczęła się uroczyście 25 października 2005 roku i trwała do początków 2007 roku.

2004

Idea powstania w Gdańsku głębokowodnego terminala kontenerowego została zainicjowana pod koniec lat 90. XX wieku i była związana z rosnącym potencjałem głębokowodnych szlaków handlowych na Bałtyku. Spółka DCT Gdańsk została wybrana przez Port Gdański do zaprojektowania, zbudowania oraz obsługi nowego, niezależnego głębokowodnego portu kontenerowego, który miał stać się największym tego typu obiektem na Bałtyku.