Komunikat

DOSTĘPNOŚĆ KONTENERÓW IMPORTOWYCH ZE STATKU „OOCL UNITED KINGDOM”
Informujemy, że kontenery importowe ze statku „OOCL UNITED KINGDOM”, (ETA 13/12/2018 16:30), będą dostępne do podjęcia od godziny 15:00 w sobotę, 15/12/2018
Informujemy również, że kompleks bramowy jest zamknięty od soboty 14:00 do niedzieli 14:00KIEROWNIK ZMIANY:
KAMIL ZARZYCKI

czytaj więcej

Klienci DCT

Projekt T2b - status prac

W ramach przygotowań do rozbudowy placów składowych wykonano już wzmocnienie podłoża gruntowego, większą część sieci energetycznych, sanitarnych oraz przeciwpożarowej i gazowej, a także kanalizacji deszczowej. Prace związane z nową drogą dojazdową do terminalu dobiegają końca– właśnie wykonywane są warstwy bitumiczne, a przekazanie do użytkowania Nowej Kontenerowej nastąpi w najbliższych tygodniach. Po całkowitym przeniesieniu ruchu na Nową Kontenerową, co ma nastąpić w połowie stycznia 2019, rozpocznie się rozbiórka istniejącej ulicy Kontenerowej, która znajduje się w samym środku projektowanych placów składowych. Kolejnym elementem robót będzie wykonanie konstrukcji nawierzchni pod przyszłe place składowe. Część istniejącej infrastruktury na parkingu samochodów ciężarowych, w tym w sąsiedztwie kompleksu bramowego jest przebudowywana i aranżowana w celu dostosowania jej do potrzeb nowo wdrażanego Systemu Optymalizacji Ruchu Bramowego. Roboty te polegają na budowie znacznej ilości fundamentów do posadowienia i zasilania infrastruktury takiej jak kamery, szlabany, sygnalizacja świetlna, kioski samoobsługowe itp. Kolejnym elementem robót będzie montaż wyżej wymienionych urządzeń oraz konfiguracja systemu. W ramach Projektu T2b rozpoczęto 1 Etap rozbudowy i przebudowy istniejącej bocznicy kolejowej DCT. Dwie dodatkowe suwnice STS rozpoczęły już pierwsze uruchomienia i testy, natomiast trzecia nowa suwnica nabrzeżowa STS, która przypłynęła na początku grudnia jest w trakcie montażu. Na początku 2019 roku dwie suwnice będą w pełni operacyjne, a trzecia od jego połowy. W rezultacie, w połowie przyszłego roku terminal DCT Gdańsk będzie dysponował 14 suwnicami STS przy obu nabrzeżach o łącznej długości 1300 m.

czytaj więcej


Newsletter