02/CO/2019/SEC – Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektu administrowanego przez DCT Gdańsk S.A.

1 lutego 2019

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu obiektu administrowanego przez DCT Gdańsk S.A.

Szczegóły postępowania:

  1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik)

 

Termin składania ofert: do 28/02/2019 godz. 10:00. Oferty proszę kierować na adres cezary.osipuk@dctgdansk.com