14/EU/2017/FUDO – dostawa urządzeń do nagrywania sesji zdalnego dostępu

24 lipca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na dostawę urządzeń do nagrywania sesji zdalnego dostępu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3.  Wzór umowy

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders-it@dctgdansk.com.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2017 do godz. 11:00Aktualizacja nr 1 (16/08/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 14/EU/2017/FUDO, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Ogłoszenie wyników przetargu