Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEO

26 marca 2012

DCT_AEO3DCT Gdańsk, jako pierwszy operator terminalowy w Polsce, otrzymał certyfikat AEO (Authorized Economic Operator).

AEO to międzynarodowy certyfikat ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską dla zabezpieczenia płynnego przepływu towarów. Certyfikat akceptowany jest przez służby celne na całym świecie. Firmy i instytucje zaangażowane w międzynarodową wymianę dóbr, m.in. importerzy, eksporterzy, przewoźnicy, porty, lotniska, operatorzy terminalowi, którzy zostali uhonorowani certyfikatem AEO, jako niezawodni partnerzy, czerpią korzyści z uproszczonych procedur celnych.

Terminal DCT Gdańsk rozpoczął starania o przyznanie certyfikatu pod koniec 2010 r. Rozległe przygotowania objęły wszystklie działy w firmie i były nakierowane na sprostanie wymaganiom stawianym przez Urząd Celny i inne instytucje, takie jak Ministerstwo Finansów. Ich zwieńczeniem był dogłębny audyt zewnętrzny.

– Jesteśmy przekonani, że nasi klienci docenią otrzymanie przez DCT Gdańsk certyfikatu AEO – mówi Jean-Jacque Moyson, Starszy Dyrektor Handlowy w DCT. – Dzięki niemu będą mogli korzystać z uproszczonych procedur celnych oraz wielu usprawnień związanych z bezpieczeństwem.

Oficjalna ceremonia wręczenia Certyfikatu odbyła się w poniedziałek, 26 marca 2012 r., w siedzibie Izby Celnej w Gdyni.