Zasady bezpieczeństwa obowiązujące kierowców pojazdów kołowych na terminalu DCT Gdańsk

9 kwietnia 2010

W celu wyeliminowania powstania jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych i zagrażających życiu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na Terminalu:

I Ogólne zasady bezpieczeństwa:
1. Ruch pieszy jest na Terminalu zabroniony.
2. Każda osoba przebywająca na Terminalu jest zobowiązana do noszenia odzieży ochronnej, a w szczególności kasku i kamizelki odblaskowej.
3. Palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Palenie w kabinach pojazdów będących na terenie Terminalu jest kategorycznie zabronione.
II Zasady obowiązujące kierowców pojazdów kołowych:
4. Przed wjazdem na Terminal należy kontener odryglować. Natomiast po podjęciu kontenera, należy go zaryglować po wyjeździe na zewnątrz.
5. Na Terminalu należy stosować się do wszystkich znaków drogowych, zarówno poziomych jak i pionowych. Pod żadnym pozorem nie należy jeździć „na skróty”.
Prędkość należy dostosować do panujących warunków, pamiętając jednocześnie, że prędkość maksymalna nie może przekroczyć 30 km/h.
6. Obowiązuje bezwzględny nakaz STOP (zatrzymanie pojazdu) przy każdym wyjeździe z bloków placowych.
7. Ciężki sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo przejazdu.
8. W momencie za- i wyładunku kontenera, kierowca zobowiązany jest pozostać w kabinie swojego pojazdu.
9. Kierowca zobowiązany jest ustawić pojazd w odpowiedniej pozycji i współpracować z operatorem w celu poprawnego załadowania/wyładowania kontenera z naczepy.
10. Podczas operacji za- lub wyładunkowych kontenera z/na naczepę, rozmawianie przez telefon czy słuchanie muzyki jest zabronione.
11. Niedozwolone jest wożenie pasażerów.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
58 737 6322 lub 58 737 6359