09/EU/T2/TRL – Purchase and delivery of terminal container trailers

19 lutego 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę naczep kontenerowych.

Dokumentacja przetargowa jest sporządzona w j. angielskim.

Szczegóły postępowania przetargowego w zakładce angielskiej.