Wiktoria Matlak-Paszak, Kierownik Projektu, DCT

22 marca 2016

Wiktoria Matlak-Paszak_ambasador projektu T2

W projekcie T2 odpowiedzialna za zarządzanie zakresem dotyczącym infrastruktury, wartym ponad 90 mln EUR, w tym m.in.: kontraktami z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu i Projektantami. Na etapie przygotowania projektu T2 współtworzyła Wymogi Zamawiającego dla fazy przetargowej i wykonawczej, brała udział w tworzeniu dokumentów przetargowych, jak również  współpracowała przy projektowaniu T2 oraz uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych.

W międzyczasie Wiktoria zrealizowała na terenie DCT projekty dotyczące m.in. rozbudowy istniejącego Terminalu T1 o dodatkowe 5ha pól składowych, projekty polegające na wykonaniu dodatkowego zasilania dla STS czy reeferów.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na projektach obiektów kubaturowych i liniowych.

Z wykształcenia Inżynier budownictwa – absolwentka Politechniki Gdańskiej.