PRZETARGI

06/EU/2017/OILRTG System automatycznego smarowania na RTG i STS

12/04/2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 06/EU/2017/OILRTG na dostawę systemu to automatycznego smarowania wybranych komponentów suwnic RTG i STS

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 25 kwietnia 2017 10:00