PRZETARGI

21/EU/2017/BACKUP

30/11/2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert w przetargu na zakup oprogramowania do backupu. Szczegóły znajduja się w specyfikacji.

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
  3. Specyfikacja zamówienia
  4. Wzór umowy

Oferty należy nadsyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com lub w formie papierowaj do siedziby Spółki do dnia 08/12/2017 do godziny 11:00

Aktualizacja nr 1 (13/12/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 21/EU/2017/BACKUP, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu