PRZETARGI

P-16-2-Po2 ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK (POLSKA). ETAP PIERWSZY – PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

07/10/2016

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym o numerze P-16-2-Po2.

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumetach poniżej:

Wzór umowy oraz Wymogi Zamawiającego są udostępniane na żądanie – w tym celu prosimy oferentów o wysłanie wiadomości e-mail na adres: tenders-infra@dctgdansk.com .

Termin składania ofert wyznaczono na 24 października 2016 r. do godz. 13:00.

———-Aktualizacja nr 1 z dnia 19/10/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (1-11)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

Zmianie uległ termin otwarcia ofert. Nowy termin to 25/10/2016 r. Uwaga – bez zmian pozostaje termin złożenia ofert (tj. 24/10/2016 r. godz. 13).

———-koniec aktualizacji nr 1———-

———-Aktualizacja nr 2 z dnia 20/10/2016———-

UWAGA!! Zmianie uległy terminy:

– złożenia oferty, tj. 31.10.2016 r. do godz. 13:00,

– realizacji zadania, tj. kwartał 1 2017 r.

Aktualizacja szczegółów zamówienia w poniższym dokumencie:

ogłoszenie o przetargu

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (12-15)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

———-koniec aktualizacji nr 2———-

———Aktualizacja nr 3 z dnia 27/10/2016———

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (16-21)

———koniec aktualizacji nr 3———

———Aktualizacja nr 4 z dnia 28/10/2016———

UWAGA!! Zmianie uległ termin złożenia oferty. Nowy termin to 04.11.2016 r. do godz. 9:00.

Z uwagi na dużą ilość pytań, prosimy o przesłanie ewentualnych pytań do końca dnia, 28.10.2016 r. Pytania przesłane po terminie nie będą uwzględnione.

Zapraszamy do śledzenia strony przetargu.

———koniec aktualizacji nr 4———

———-Aktualizacja nr 5 z dnia 02/11/2016———-

W odpowiedzi na pytania oferentów zmianie uległo Ogłoszenie o przetargu, Załącznik nr 5 oraz Wymagania Zamawiajacego. Poniżej udostępniamy aktualne wersje:

Ogłoszenie (v7) w trybie śledzenia zmian (wersja po zmianach)

Załącznik nr 5 (Oświadczenie o potencjale technicznym i kadrowym) w trybie śledzenia zmian (wersja edytowalna).

Wymagania Zamawiającego zostały rozesłane przez wiadomości e-mail do oferentów, którzy wcześniej wystąpili o ich udostępnienie.

———koniec aktualizacji nr 5———

———-Aktualizacja nr 6 z dnia 02/11/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (22-31)

———koniec aktualizacji nr 6———

———-Aktualizacja nr 7 z dnia 03/11/2016———-

Informujemy, że otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11:15 w DCT Gdańsk SA
(ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 4 listopada 2016 r. do godz. 10:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących oferenta. Zamawiający dopuszcza, aby oferent był reprezentowany przez jedną lub dwie osoby.

———koniec aktualizacji nr 7———

———-Aktualizacja nr 8 z dnia 03/11/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (32-33)

———koniec aktualizacji nr 8———

———-Aktualizacja nr 9 z dnia 08/11/2016———-

Informujemy, że w toku postępowania P-16-2-Po2 Zamawiający otrzymał w dniu 04/11/2016 r. oferty od 4 oferentów.

Dalsze postępowanie będzie prowadzone w bezpośrednim kontakcie z oferentami, którzy złożyli oferty.

———koniec aktualizacji nr 9———

———-Aktualizacja nr 10 z dnia 16/12/2016———-

Uprzejmie informujemy, że w wyniku weryfikacji ofert zgodnie z wymaganiami i procedurami opisanymi w dokumentacji przetargowej, Komisja Przetargowa powołana dla postepowania P-16-2-Po2  jako najkorzystniejszą ofertę wybrała ofertę złożoną przez ZUES SA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

———koniec aktualizacji nr 10———