PRZETARGI

Utrzymanie strony internetowej

29/01/2021

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi utrzymania istniejącej strony internetowej DCT Gdańsk

 

Zamawiający: DCT Gdańsk S.A.

Strona internetowa: www.dctgdansk.pl

Kontakt: marketing@dctgdansk.com

 

 

Założenia ogólne do utrzymania serwisu strony internetowej:

 

 1. Bieżące utrzymanie, aktualizacje core i wtyczek WordPress
 2. Obsługa niezależnego skryptu wbudowanego w stronę (PHP) pobierającego dane z systemu terminalowego
 3. Zapewnienie prawidłowego działania strony z odgórnie ustalonymi restrykcyjnymi Content Security Policy
 4. Wprowadzanie zmian na istniejącej już stronie w razie potrzeby
 5. Wsparcie techniczne w godz. 8:00 -16:00 dni robocze

 

 

 

Wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne do wyboru oferty:

 

 1. Znajomość WordPress (bieżące utrzymanie, aktualizacje core i wtyczek)
 2. Znajomość PHP (obsługa niezależnego skryptu wbudowanego w stronę)
 3. Znajomość Javascript
 4. Znajomość Content Security Policy
 5. Doświadczenie w zapewnieniu prawidłowego działania strony z restrykcyjnym CSP
 6. Dostępność w godz. 8:00-16:00 w dni robocze w razie potrzeby wsparcia technicznego

 

Utrzymanie serwisu

 

Sprawowanie wsparcia technicznego strony internetowej przez okres 12 miesięcy w następującym trybie:

 1. Zmiany, których wykonanie nie przekracza 4 godzin będą realizowane w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych, do końca dnia (dokładny czas realizacji zależny jest od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego)
 2. Zmiany, których wykonanie wynosi powyżej 4 godzin, ale nie dłużej niż 8 będą zrealizowane w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych do końca dnia (dokładny czas realizacji zależny jest od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego)
 3. Termin realizacji zamówienia dot. zmian na stronie www, których wykonanie przekracza 1 dzień roboczy, zostanie każdorazowo ustalona indywidualnie
 4. W przypadku wykrycia podatności bezpieczeństwa Wykonawca podejmie się naprawy w trybie natychmiastowym. Podatności będą zgłaszane przez zespół bezpieczeństwa ze strony Zamawiającego.

 

 

 

Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. Cenę netto w rozbiciu miesięcznym (zakładając prace utrzymaniowe na rzecz Zamawiającego na 4 godziny miesięcznie).
 3. Cenę netto za 1 godzinę prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w trybie standardowym (patrz punkt 1-3 w części Utrzymanie Serwisu)
 • Cenę netto za 1 godzinę prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w trybie pilnym (patrz punkt 4 w części Utrzymanie Serwisu).
 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu usług utrzymania strony z restrykcyjnym Content Security Policy
 2. Ofertę złożyć można na adres mailowy:

 

 

e-mail: marketing@dctgdansk.com, tel. +48 609 320 437

 

 

W razie szczegółowych pytań technicznych prosimy o kontakt z Działem IT:

 

e-mail: itsecurity@dctgdansk.com, tel. +48 667 441 883

 

 

Termin nadsyłania ofert: 19 lutego 2021

 

 

Po otrzymaniu ofert Zamawiający będzie kontaktować się z wybranymi Wykonawcami w celu indywidualnego omówienia oferty na spotkaniu online.