PRZETARGI

Przetargi

Informujemy, że ogłoszenia o przeprowadzanych przez DCT GDANSK S.A. przetargach na dostawy sprzętu i/lub wykonanie usług będą wywieszane na tablicy informacyjnej umieszczonej na parterze budynku administracyjnego DCT GDANSK S.A. przy ul. Kontenerowej 7 w Gdańsku. Dodatkowo będą ogłaszane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i umieszczane na naszej stronie internetowej.
UWAGA: Oferent zobowiązany jest do zamieszczania w ofercie dokładnego i jednoznacznego opisu kryteriów kluczowych. Brak danych wystarczających do zidentyfikowania i oceny oferowanego kryterium może być traktowany jako jego niespełnienie, bez wcześniejszego wezwania oferenta do uzupełnienia oferty.
Warunki przeprowadzania przetargów