Aktualności

"Zielony" przetarg

W związku z budową drugiego nabrzeża (T2), DCT zakupiło 5 super nowoczesnych suwnic nabrzeżowych STS. Przed zakupem, ogłoszono przetarg, który potocznie nazywany jest zielonym przetargiem, gdyż jednym z ocenianych kryteriów wyboru ofert była waga gotowego w pełni zmontowanego dźwigu – im lżejsza konstrukcja tym bardziej przyjazna środowisku. Wyżej punktowane były rozwiązania lżejsze. Wynikało to poniekąd ze specyfiki nabrzeża oraz chęci ograniczenia zużycia zarówno paliwa jak i eneregii elektrycznej na terminalu. Wiadomym jest, że im cięższe są sprzęty przeładunkowe tym więcej trzeba energii, aby je przesunąć. DCT Gdańsk przed ogłoszeniem przetargu oszacowało różnice w zużyciu energii w zależności od masy suwnic, co pozwoliło wprowadzić dodatkowy współczynnik korygujący do jednego ze wzorów, które służyły nam do oceny atrakcyjności ofert w przetargu.